หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ 97 51 55.43% 23 25% 8 8.7% 10 10.87% 92
2 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช "ณ นครอุทิศ" 61 42 73.68% 12 21.05% 2 3.51% 1 1.75% 57
3 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ 75 34 47.89% 18 25.35% 9 12.68% 10 14.08% 71
4 โรงเรียนบ้านทวดทอง 51 26 56.52% 10 21.74% 6 13.04% 4 8.7% 46
5 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต 34 16 47.06% 3 8.82% 10 29.41% 5 14.71% 34
6 โรงเรียนบ้านตลาด 38 15 41.67% 13 36.11% 4 11.11% 4 11.11% 36
7 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม 54 14 29.17% 10 20.83% 12 25% 12 25% 48
8 โรงเรียนบ้านคลองดิน 40 14 37.84% 9 24.32% 6 16.22% 8 21.62% 37
9 โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ 43 11 26.19% 10 23.81% 9 21.43% 12 28.57% 42
10 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา 28 10 40% 8 32% 4 16% 3 12% 25
11 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด 26 10 38.46% 7 26.92% 5 19.23% 4 15.38% 26
12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 52 9 18.75% 14 29.17% 11 22.92% 14 29.17% 48
13 โรงเรียนสิทธาภัทร์ 27 9 33.33% 11 40.74% 6 22.22% 1 3.7% 27
14 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ 29 9 37.5% 8 33.33% 5 20.83% 2 8.33% 24
15 โรงเรียนวัดทางพูน 28 9 36% 5 20% 4 16% 7 28% 25
16 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา 21 9 42.86% 4 19.05% 5 23.81% 3 14.29% 21
17 โรงเรียนวัดพังยอม 23 9 56.25% 4 25% 2 12.5% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนบ้านนาเคียน 44 8 19.05% 13 30.95% 10 23.81% 11 26.19% 42
19 โรงเรียนวัดหัวอิฐ 20 8 44.44% 6 33.33% 3 16.67% 1 5.56% 18
20 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา 38 7 19.44% 13 36.11% 8 22.22% 8 22.22% 36
21 โรงเรียนวัดแพร่ 32 7 21.88% 13 40.63% 6 18.75% 6 18.75% 32
22 โรงเรียนวัดท่าช้าง 28 7 29.17% 8 33.33% 7 29.17% 2 8.33% 24
23 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ 32 7 23.33% 8 26.67% 5 16.67% 10 33.33% 30
24 โรงเรียนวัดดอนยาง 30 7 24.14% 7 24.14% 11 37.93% 4 13.79% 29
25 โรงเรียนบ้านสันยูง 26 7 31.82% 7 31.82% 2 9.09% 6 27.27% 22
26 โรงเรียนวัดมุขธารา 25 7 31.82% 4 18.18% 5 22.73% 6 27.27% 22
27 โรงเรียนชุมชนวัดหมน 26 7 26.92% 3 11.54% 6 23.08% 10 38.46% 26
28 โรงเรียนวัดเชิงแตระ 14 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 1 7.14% 14
29 โรงเรียนบ้านปากพญา 12 7 77.78% 0 0% 1 11.11% 1 11.11% 9
30 โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ 30 6 20.69% 10 34.48% 3 10.34% 10 34.48% 29
31 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ 27 6 22.22% 8 29.63% 6 22.22% 7 25.93% 27
32 โรงเรียนบ้านห้วยยูง 25 6 24% 6 24% 10 40% 3 12% 25
33 โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร 26 6 23.08% 6 23.08% 3 11.54% 11 42.31% 26
34 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ 33 6 20% 5 16.67% 9 30% 10 33.33% 30
35 โรงเรียนวัดไสมะนาว 18 6 33.33% 4 22.22% 5 27.78% 3 16.67% 18
36 โรงเรียนวัดดินดอน 17 6 37.5% 4 25% 3 18.75% 3 18.75% 16
37 โรงเรียนวัดพระพรหม 20 6 30% 3 15% 6 30% 5 25% 20
38 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 12 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
39 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ 10 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนวัดโบสถ์ 16 6 40% 0 0% 4 26.67% 5 33.33% 15
41 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(ลานสกา) 26 5 20% 9 36% 5 20% 6 24% 25
42 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา 32 5 19.23% 8 30.77% 4 15.38% 9 34.62% 26
43 โรงเรียนวัดคันนาราม 23 5 22.73% 7 31.82% 7 31.82% 3 13.64% 22
44 โรงเรียนวัดกัด 20 5 25% 6 30% 5 25% 4 20% 20
45 โรงเรียนบ้านปลายคลอง 13 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
46 โรงเรียนวัดชัน 24 4 16.67% 7 29.17% 0 0% 13 54.17% 24
47 โรงเรียนวัดน้ำรอบ(ลานสกา) 21 4 21.05% 6 31.58% 7 36.84% 2 10.53% 19
48 โรงเรียนวัดวนาราม 20 3 15% 6 30% 5 25% 6 30% 20
49 โรงเรียนบ้านร่อน 13 3 23.08% 5 38.46% 5 38.46% 0 0% 13
50 โรงเรียนวัดบางใหญ่ 15 3 25% 5 41.67% 3 25% 1 8.33% 12
51 โรงเรียนวัดสระไคร 28 3 17.65% 4 23.53% 5 29.41% 5 29.41% 17
52 โรงเรียนวัดท่านคร 17 3 17.65% 4 23.53% 5 29.41% 5 29.41% 17
53 โรงเรียนบ้านบางเตย 10 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
54 โรงเรียนวัดพระเพรง 14 3 21.43% 3 21.43% 4 28.57% 4 28.57% 14
55 โรงเรียนวัดวังไทร 11 3 33.33% 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 9
56 โรงเรียนบ้านห้วยไทร 8 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
57 โรงเรียนวัดสมอ 12 3 27.27% 1 9.09% 5 45.45% 2 18.18% 11
58 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 13 3 23.08% 1 7.69% 4 30.77% 5 38.46% 13
59 โรงเรียนวัดดอนตรอ 34 2 6.9% 8 27.59% 12 41.38% 7 24.14% 29
60 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ 24 2 8.7% 7 30.43% 4 17.39% 10 43.48% 23
61 โรงเรียนวัดบางตะพาน 21 2 11.11% 6 33.33% 4 22.22% 6 33.33% 18
62 โรงเรียนวัดท่าม่วง 21 2 10% 5 25% 7 35% 6 30% 20
63 โรงเรียนวัดบ้านตาล 16 2 12.5% 5 31.25% 6 37.5% 3 18.75% 16
64 โรงเรียนวัดสระเพลง 20 2 10.53% 5 26.32% 2 10.53% 10 52.63% 19
65 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 37 2 6.9% 4 13.79% 11 37.93% 12 41.38% 29
66 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 14 2 15.38% 4 30.77% 6 46.15% 1 7.69% 13
67 โรงเรียนวัดจังหูน 8 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
68 โรงเรียนวัดโคกกะถิน 10 2 20% 3 30% 4 40% 1 10% 10
69 โรงเรียนวัดหนองแตน 13 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
70 โรงเรียนวัดสวนพล 11 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
71 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา 11 2 20% 3 30% 1 10% 4 40% 10
72 โรงเรียนวัดนาวง 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
73 โรงเรียนบ้านบางหลวง 15 2 13.33% 2 13.33% 6 40% 5 33.33% 15
74 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ 12 2 18.18% 2 18.18% 4 36.36% 3 27.27% 11
75 โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม 16 2 14.29% 2 14.29% 3 21.43% 7 50% 14
76 โรงเรียนวัดน้ำรอบ(เมือง) 7 2 28.57% 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 7
77 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 8 2 28.57% 1 14.29% 3 42.86% 1 14.29% 7
78 โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน 9 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 9
79 โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ 5 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
80 โรงเรียนวัดพังสิงห์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
81 โรงเรียนบ้านคันธง 13 1 8.33% 5 41.67% 4 33.33% 2 16.67% 12
82 โรงเรียนวัดท่าแพ 8 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 0 0% 8
83 โรงเรียนบ้านเนิน 17 1 6.25% 4 25% 5 31.25% 6 37.5% 16
84 โรงเรียนวัดไทรงาม 12 1 8.33% 4 33.33% 5 41.67% 2 16.67% 12
85 โรงเรียนอนุบาลแสงทอง 12 1 8.33% 4 33.33% 2 16.67% 5 41.67% 12
86 โรงเรียนวัดศรีมงคล 13 1 10% 4 40% 2 20% 3 30% 10
87 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา 21 1 5% 3 15% 6 30% 10 50% 20
88 โรงเรียนวัดบางหว้า 13 1 8.33% 3 25% 3 25% 5 41.67% 12
89 โรงเรียนบ้านปากช่อง 7 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
90 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญวราราม 13 1 7.69% 2 15.38% 6 46.15% 4 30.77% 13
91 โรงเรียนวัดป่าหวาย 11 1 11.11% 2 22.22% 4 44.44% 2 22.22% 9
92 โรงเรียนบ้านบางกระบือ 16 1 11.11% 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 9
93 โรงเรียนบ้านคดศอก 21 1 5.88% 1 5.88% 6 35.29% 9 52.94% 17
94 โรงเรียนบ้านชะเอียน 9 1 12.5% 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 8
95 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน 12 1 9.09% 1 9.09% 4 36.36% 5 45.45% 11
96 โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า 8 1 14.29% 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 7
97 โรงเรียนวัดหญ้า 7 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
98 โรงเรียนวัดสอ 6 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
99 โรงเรียนวัดตรีเอการาม 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
100 โรงเรียนวัดท่างาม 9 1 11.11% 1 11.11% 1 11.11% 6 66.67% 9
101 โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
102 โรงเรียนบ้านหนองหนอน 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
103 โรงเรียนวัดสระแก้ว 9 0 0% 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 8
104 โรงเรียนวัดมะม่วงทอง 8 0 0% 4 50% 1 12.5% 3 37.5% 8
105 โรงเรียนวัดโพธาราม 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
106 โรงเรียนวัดเจดีย์ 16 0 0% 3 20% 2 13.33% 10 66.67% 15
107 โรงเรียนบ้านบางไทร 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
108 โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ 17 0 0% 2 13.33% 5 33.33% 8 53.33% 15
109 โรงเรียนชุมชนลานสกา 10 0 0% 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 7
110 โรงเรียนวัดนางพระยา 11 0 0% 2 18.18% 3 27.27% 6 54.55% 11
111 โรงเรียนบ้านห้วยระย้า 8 0 0% 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 8
112 โรงเรียนบ้านทวดเหนือ 7 0 0% 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 7
113 โรงเรียนวัดหนองบัว 8 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
114 โรงเรียนวัดพระมงกุฎ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
115 โรงเรียนวัดโดน 10 0 0% 1 11.11% 5 55.56% 3 33.33% 9
116 โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น 11 0 0% 1 12.5% 5 62.5% 2 25% 8
117 โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง 8 0 0% 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 8
118 โรงเรียนวัดป่าไหม้ 5 0 0% 1 20% 2 40% 2 40% 5
119 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
120 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
121 โรงเรียนวัดมุจลินทราวาส 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
122 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
123 โรงเรียนวัดศาลาไพ 3 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนวัดใหม่ทอน 17 0 0% 0 0% 11 68.75% 5 31.25% 16
125 โรงเรียนวัดห้วยพระ 16 0 0% 0 0% 8 72.73% 3 27.27% 11
126 โรงเรียนราษฎร์บำรุง(เฉลิมพระเกียรติ) 12 0 0% 0 0% 4 40% 6 60% 10
127 โรงเรียนวัดวังหงส์ 8 0 0% 0 0% 2 40% 3 60% 5
128 โรงเรียนวัดป่ายาง 6 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
129 โรงเรียนวัดน้ำสรง 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
130 โรงเรียนวัดหัวนอน 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
131 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น 3 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
132 โรงเรียนวัดราษฏร์ประดิษฐ์ 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
133 โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
134 โรงเรียนวัดปะ 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
135 โรงเรียนวัดเทพธิดาราม 2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
136 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้ง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
137 โรงเรียนวัดจันทร์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
138 โรงเรียนบ้างบางนกวัก 6 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธีระวิทย์ สกุณา 083 - 6453840
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]