หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ และ โรงเรียนบ้านทวดทอง
ระหว่าง วันที่ 29 - 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 29 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ เวลา 07.30 น.
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 29 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ เวลา 07.30 น.
3 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 30 ส.ค. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ เวลา 07.30 น.
4 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ ชั้น 1 ห้อง 1 30 ส.ค. 2557 13.00-16.00 รายงานตัว ณ ห้องประชุมอาคารเอนกประสงค์ เวลา 11.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธีระวิทย์ สกุณา 083 - 6453840
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]