หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช ณ นครอุทิศ และ โรงเรียนบ้านทวดทอง
ระหว่าง วันที่ 29 - 30 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 029 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง COM 1 30 ส.ค. 2557 09.00 - 12.00 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องคอม 1 เวลา 07.30 น.
2 002 การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง COM 1 29 ส.ค. 2557 09.00 - 11.00 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องคอม 1 เวลา 07.30 น.
3 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง COM 1 29 ส.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
4 005 การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง COM 1 30 ส.ค. 2557 09.00 - 14.00 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องคอม 1 เวลา 07.30 น.
5 011 การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง COM 1 30 ส.ค. 2557 13.30 - 16.30 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องคอม 1 เวลา 11.30 น.
6 016 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง COM 1 29 ส.ค. 2557 09.00 - 14.00 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องคอม 1 เวลา 07.30 น.
7 017 การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง COM 1 30 ส.ค. 2557 09.00 - 14.00 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องคอม 1 เวลา 07.30 น.
8 020 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง COM 2 29 ส.ค. 2557 09.00 - 12.00 รายงานตัว ณ อาคาร 5 ชั้น 2 หน้าห้องคอม 2 เวลา 07.30 น.
9 021 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง COM 1 30 ส.ค. 2557 13.30 - 16.30 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องคอม 1 เวลา 11.30 น.
10 024 การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง COM 1 29 ส.ค. 2557 13.30 - 16.30 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องคอม 1 เวลา 11.30 น.
11 025 การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง COM 1 30 ส.ค. 2557 09.00 - 12.00 รายงานตัว ณ อาคาร 4 หน้าห้องคอม 1 เวลา 07.30 น.
12 028 การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทวดทอง อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง COM 2 29 ส.ค. 2557 13.30 - 16.30 รายงานตัว ณ อาคาร 5 ชั้น 2 หน้าห้องคอม 2 เวลา 11.30


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายธีระวิทย์ สกุณา 083 - 6453840
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]