เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 ก.ย. 2557
7 ก.ย. 2557
9 ก.ย. 2557
10 ก.ย. 2557
11 ก.ย. 2557
12 ก.ย. 2557
10 เม.ย. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เอกสารการเปลี่ยนตัวนักเรียน/ครู/กรรมการ
 

 
 

ว็บไซต์ลงทะเบียนการแข่งขันระดับ ประถมศึกษา
http://www.south64.sillapa.net/sp-center/
เว็บไซต์ลงทะเบียนการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษา
http://www.south64.sillapa.net/sm-center/

 
  แจ้งศูนย์สาระการแข่งขัน
ศูนย์สาระการแข่งขันใดมีปัญหาการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ติดต่อขอรับแอร์การ์ดได้ที่ศูนย์ ICT งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (ชั้น 3 สพป.กระบี่) โทร. 081 - 5378472 (ภัทชรี คีรินทร์)
 
  แจ้ง เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขัน
รายการ 702 การปัันดินน้ำมันปฐมวัย แข่งขันห้องอนุบาล 2
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม)
รายการ 703 การสร้างภาพด้วยการ ปั้น ติด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
โรงเรียนอนุบาลกระบี่ (เดิม)
 
  แจ้งโรงเรียนที่เป็นตัวแทนเครือข่ายที่เข้าแข่งขันกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ และกิจกรรม Science Show ในทุกประเภทและทุกระดับชั้น ให้จัดส่งรายงานเป็นรูปเล่ม รายการละ 5 เล่ม ภายในวันที่ 8 กันยายน 2557 ที่ศูนย์สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ศน.จริรัตน์ ปานพรหมมินทร์)  
  โรงเรียนสามารถพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับเขต วันที่ 5 กันยายน 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
  แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สาระทุกสาระ วันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2557 จัดทำเอกสารการแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิปลหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดกระบี่ เวลา 08.30 น. ณ ห้องประสานงานงานศิลปฯ (ชั้น 2)  
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 
 
 

 
เกณฑ์การแข่งข้นงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2557
http://www.sillapa.net/home/
วันพฤหัสบดี ที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 05:25 น.
ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
ระดับเขตพื้นที่
เครือข่ายโรงเรียนส่งรายชื่อโรงเรียน/รายชื่อนักเรียนตัวแทนระดับเครือข่าย 15-25 ส.ค. 57
โรงเรียนบันทึกข้อมูลนักเรียนและครูผู้สอนลงในทะเบียนนักเรียน 15-20 ส.ค. 57
บันทึกข้อมูลตารางการแข่งขันทักษะวิชาการเข้าสู่ระบบโปรแกรม 19-22 ส.ค. 57
จัดทำเอกสารการแข่งขันมอบให้แก่ศูนย์การแข่งขัน 29-30 ส.ค. 57
การแข่งขันระดับเขตพื้นที่ 3-5 ก.ย. 57
ระดับภาค
โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค 9 พ.ย. 57
เปิดระบบแก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค 15-20 พ.ย. 57
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 26 พ.ย. 57
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกระบี่ 10-12 ธ.ค. 57
การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี 17-19 ก.พ. 58
วันพฤหัสบดี ที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 05:22 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
แจ้งข่าวการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศที่สอง (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฝรั่งเศส เยอรมัน
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 259
จำนวนทีม 2,029
จำนวนนักเรียน 4,535
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 2,904
จำนวนกรรมการ 1,203
ครู+นักเรียน 7,439
ครู+นักเรียน+กรรมการ 8,642
ประกาศผลแล้ว 225/228 (98.68%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 4
เมื่อวาน 13
สัปดาห์นี้ 77
สัปดาห์ที่แล้ว 132
เดือนนี้ 393
เดือนที่แล้ว 718
ปีนี้ 5,485
ทั้งหมด 279,645
 

  แผน ICTจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนจังหวัดกระบี่ ปีการศึกษา 2557 - เครือข่ายแข่งขันคัดเลือกตัวแทน 10 -14 ส.ค.57 ประชุม ประธานเครือข่าย และเจ้าหน้าที่ประจำเครือข่าย ชี้แจงขั้นตอนการ บันทึกข้อมูลนักเรียน/ครูผู้สอนตัวแทนเครือข่าย 15 - 25 ส.ค.57 เครือข่ายบันทึกข้อมูลนักเรียน/ครูผู้สอนตัวแทนเครือข่าย 15 - 18 ส.ค.57 ประชุมชี้แจง ผอ.ศูนย์สาระ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สาระ 19 - 22 ส.ค.57 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สาระ บันทึกตารางการแข่งขัน/บันทึกกรรมการ 29 - 30 ส.ค.57 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์สาระ จัดทำบัตรประจำตัวกรรมการแข่งขัน จัดทำเอกสารแข่งขันแต่ละกิจกรรมบรรจุซอง - เอกสารรายงานตัว - เอกสารลงเวลาครูควบคุม/กรรมการตัดสิน - เอกสารบันทึกคะแนน - เอกสารการเปลี่ยนตัว 1 - 2 ก.ย.57 - ตรวจสอบความพร้อมศูนย์สาระ 3 - 5 ก.ย.57 - ปฏิบัติงานประจำศูนย์ ICT เพื่อประสานงานกับศูนย์สาระ/รายงานผล 6 - 30 ก.ย.57 - จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน