สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดประสาทนิกร 17 10 7 34 47 19 8 8 74
2 ชุมชนบ้านเขาหลาง 11 6 7 24 30 3 1 1 34
3 ภูบดินทร์พิทยาลัย 11 6 1 18 29 6 5 3 40
4 สหกรณ์พัฒนา 8 9 4 21 28 6 6 6 40
5 บ้านไทยพัฒนา 8 4 3 15 20 6 1 3 27
6 ราชประชานุเคราะห์ 3 7 9 2 18 18 5 6 3 29
7 ชุมชนวัดขันเงิน 7 5 2 14 21 10 2 7 33
8 วัดปิยะวัฒนาราม 7 4 6 17 20 9 9 3 38
9 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 7 1 3 11 13 8 6 5 27
10 บ้านทุ่งคาโตนด 6 4 3 13 13 3 2 1 18
11 บ้านดอนแค 6 2 4 12 11 5 3 2 19
12 บ้านน้ำลอดน้อย 5 6 3 14 22 6 12 6 40
13 บ้านเขาค่าย 5 4 2 11 13 11 2 8 26
14 บ้านดวด 5 2 3 10 9 4 1 1 14
15 วัดแหลมปอ 5 2 2 9 8 7 4 3 19
16 บ้านสวนสมบูรณ์ 5 0 2 7 7 3 0 3 10
17 บ้านคลองสง 5 0 2 7 7 1 2 1 10
18 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 4 8 5 17 21 11 6 5 38
19 อนุบาลพะโต๊ะ 4 5 5 14 27 10 2 9 39
20 บ้านห้วยกลาง 3 7 3 13 18 12 6 7 36
21 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 3 6 4 13 23 8 7 2 38
22 วัดชลธีพฤกษาราม 3 3 4 10 13 3 2 4 18
23 บ้านคู 3 3 0 6 11 4 2 2 17
24 บ้านตรัง(จันทร์สิงห์อุทิศ) 3 2 1 6 8 0 2 3 10
25 บ้านพังเหา 3 2 1 6 5 0 2 2 7
26 บ้านนาเหรี่ยง 3 2 0 5 7 2 6 4 15
27 บ้านห้วยชัน 3 1 2 6 9 3 4 2 16
28 บ้านในหุบ 3 1 1 5 8 3 1 2 12
29 บ้านห้วยทับทอง 3 1 0 4 6 1 1 2 8
30 บ้านคลองเหนก 2 4 5 11 14 7 3 10 24
31 บ้านเขาล้าน 2 3 1 6 10 3 4 13 17
32 บ้านสามแยกจำปา 2 2 2 6 12 7 2 3 21
33 สามัคคีวัฒนา 2 2 0 4 4 5 1 0 10
34 พัฒนศึกษา 2 1 6 9 16 11 8 3 35
35 วัดวาลุการาม 2 1 2 5 9 0 1 0 10
36 วัดราษฎร์บำรุง 2 1 2 5 5 2 3 4 10
37 บ้านแหลมสันติ 2 1 0 3 4 0 3 1 7
38 วัดราษฏร์อรุณ 2 0 1 3 4 4 1 1 9
39 บ้านเขาน้อยสามัคคี 2 0 0 2 5 1 6 1 12
40 บ้านในเหมือง 1 5 3 9 19 18 13 10 50
41 บ้านเขาทะลุ 1 5 2 8 11 8 10 2 29
42 บ้านทับใหม่ 1 3 4 8 8 9 4 7 21
43 บ้านไทรล่า 1 3 1 5 10 7 4 3 21
44 วัดสว่างมนัส 1 2 1 4 7 5 9 10 21
45 วัดสมุหเขตตาราม 1 2 0 3 4 7 4 0 15
46 บ้านน้ำฉา 1 2 0 3 4 4 3 1 11
47 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 1 1 1 3 4 3 4 1 11
48 บ้านแพรกแห้ง 1 1 1 3 4 2 2 1 8
49 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 4 7 4 4 15
50 บ้านห้วยทรายขาว 1 0 4 5 11 4 5 1 20
51 วัดจันทราวาส 1 0 0 1 6 0 0 4 6
52 บ้านต่อตั้ง 1 0 0 1 5 1 1 0 7
53 วัดนาสัก 1 0 0 1 3 3 0 3 6
54 ชุมชนวัดธรรมถาวร 1 0 0 1 3 1 2 3 6
55 บ้านปากเลข 1 0 0 1 2 1 0 1 3
56 วัดถ้ำเขาล้าน 1 0 0 1 2 1 0 1 3
57 บ้านเขาแงน 1 0 0 1 1 1 0 2 2
58 บ้านแก่งกระทั่ง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
59 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 0 4 5 9 6 12 1 9 19
60 บ้านเขาตากุน 0 3 0 3 4 0 1 1 5
61 บ้านหาดทรายรี 0 2 2 4 4 3 1 1 8
62 บ้านในกริม 0 2 0 2 7 5 2 7 14
63 วัดธัญญาราม 0 2 0 2 3 3 2 5 8
64 วัดเทพนิมิตวนาราม 0 1 4 5 10 6 2 3 18
65 ชุมชนวัดหาดสำราญ 0 1 2 3 7 10 3 8 20
66 วัดพะงุ้น 0 1 1 2 2 3 1 0 6
67 บ้านห้วยใหญ่ 0 1 1 2 2 2 2 0 6
68 ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 0 1 1 2 0 3 0 1 3
69 บ้านดอนนน 0 1 0 1 4 8 4 3 16
70 วัดนาทิการาม 0 1 0 1 4 3 5 4 12
71 บ้านแหลมยางนา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
72 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 0 1 0 1 2 1 2 2 5
73 บ้านน้ำลอด 0 1 0 1 2 1 1 0 4
74 บ้านปากทรง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
75 วัดมุจลินทาราม 0 1 0 1 1 3 1 0 5
76 บ้านยางงาม 0 1 0 1 1 1 4 0 6
77 บ้านห้วยมุด 0 1 0 1 1 1 2 0 4
78 วัดสุวรรณคีรี 0 1 0 1 1 0 1 0 2
79 ชุมชนสวี 0 0 2 2 6 1 3 0 10
80 บ้านวังปลา 0 0 2 2 3 8 3 2 14
81 ประชาเอื้ออารี 0 0 1 1 5 2 1 0 8
82 ชุมพรบริหารธุรกิจ 0 0 1 1 2 11 8 2 21
83 บ้านบางหยี 0 0 1 1 2 6 2 3 10
84 บ้านคลองกก 0 0 1 1 2 3 4 3 9
85 วัดท่าหิน 0 0 1 1 2 2 2 3 6
86 บ้านหนองปลา 0 0 1 1 2 2 0 1 4
87 วัดสุวรรณนิมิต 0 0 1 1 2 0 0 0 2
88 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
89 บ้านปากน้ำหลังสวน 0 0 1 1 1 1 0 2 2
90 บ้านอ่าวมะม่วง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
91 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 0 0 0 5 2 1 1 8
92 บ้านคลองน้อย 0 0 0 0 4 6 1 1 11
93 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 0 0 0 0 4 2 2 0 8
94 บ้านหนองปลา(สวี) 0 0 0 0 3 2 0 1 5
95 วัดบรรพตวารีเขต 0 0 0 0 3 0 1 2 4
96 วัดท่าทอง 0 0 0 0 2 5 3 1 10
97 วัดชลธารวดี 0 0 0 0 2 3 0 3 5
98 บ้านปังหวาน 0 0 0 0 2 2 6 5 10
99 บ้านสะพานยูง 0 0 0 0 2 2 4 1 8
100 อนุบาลเกษมวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
101 วัดผุสดีภูผาราม 0 0 0 0 2 1 1 1 4
102 บ้านน้ำตก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
103 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 0 0 0 0 1 6 3 3 10
104 เอื้ออำพน 0 0 0 0 1 5 8 5 14
105 วัดชุมแสง 0 0 0 0 1 4 1 1 6
106 วัดดอนชัย 0 0 0 0 1 2 8 0 11
107 บ้านควนตะวันออก 0 0 0 0 1 2 5 2 8
108 วัดเชิงคีรี 0 0 0 0 1 2 1 2 4
109 วัดวิเวการาม 0 0 0 0 1 1 2 0 4
110 บ้านทับช้าง 0 0 0 0 1 1 0 3 2
111 วัดปากน้ำละแม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
112 วัดหนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
113 วัดท้องตม 0 0 0 0 1 0 4 1 5
114 บ้านคลองระ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
115 บ้านเขาตะเภาทอง 0 0 0 0 1 0 1 3 2
116 วัดควน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
117 บุณยสมบัติวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
118 บ้านหนองไก่ปิ้ง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
119 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0 1 3 5 4
120 บ้านสวนจันทน์ 0 0 0 0 0 1 2 3 3
121 บ้านห้วยหลอด 0 0 0 0 0 1 2 0 3
122 ประชาบุษยวิทย์ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
123 วัดราชบุรณะ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
124 วัดโสมสิริวัฒนาราม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
125 บ้านเขาวงกรด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 วัดอัมพาวาส 0 0 0 0 0 0 2 2 2
127 บ้านท้องครก 0 0 0 0 0 0 2 1 2
128 บ้านเล็บกะรอก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
129 ต.ช.ด.บ้านควนสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 2 0
130 ต.ช.ด.สวนเพชร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
131 วัดชลธีนิมิตร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 วัดนพคุณ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 202 183 148 533 806 460 335 319 1,601