สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดประสาทนิกร 14 9 5 28 41 18 8 7 67
2 ชุมชนบ้านเขาหลาง 11 6 6 23 29 3 1 1 33
3 ภูบดินทร์พิทยาลัย 11 6 1 18 29 6 5 3 40
4 สหกรณ์พัฒนา 8 9 4 21 28 6 6 6 40
5 บ้านไทยพัฒนา 8 4 3 15 20 6 1 3 27
6 ราชประชานุเคราะห์ 3 7 9 2 18 18 5 6 3 29
7 วัดปิยะวัฒนาราม 7 4 6 17 20 9 9 3 38
8 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 7 1 3 11 13 8 6 5 27
9 ชุมชนวัดขันเงิน 6 5 2 13 19 10 2 7 31
10 บ้านทุ่งคาโตนด 6 4 3 13 13 3 2 1 18
11 บ้านดอนแค 6 2 4 12 11 5 3 2 19
12 บ้านสวนสมบูรณ์ 5 0 2 7 7 3 0 3 10
13 บ้านคลองสง 5 0 2 7 7 1 2 1 10
14 อนุบาลพะโต๊ะ 4 5 5 14 27 10 2 9 39
15 บ้านน้ำลอดน้อย 4 4 2 10 18 3 12 6 33
16 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 3 8 4 15 20 9 6 5 35
17 บ้านห้วยกลาง 3 7 3 13 18 12 6 7 36
18 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 3 6 4 13 23 8 7 2 38
19 บ้านเขาค่าย 3 4 2 9 11 11 2 8 24
20 บ้านตรัง(จันทร์สิงห์อุทิศ) 3 2 1 6 8 0 2 3 10
21 บ้านนาเหรี่ยง 3 2 0 5 6 2 6 3 14
22 บ้านดวด 3 1 3 7 6 3 1 1 10
23 บ้านห้วยชัน 3 1 2 6 9 1 3 2 13
24 บ้านในหุบ 3 1 1 5 8 3 1 2 12
25 บ้านห้วยทับทอง 3 1 0 4 6 1 1 2 8
26 บ้านคลองเหนก 2 4 5 11 14 7 3 10 24
27 วัดชลธีพฤกษาราม 2 3 4 9 12 3 2 4 17
28 บ้านคู 2 3 0 5 10 3 2 2 15
29 บ้านสามแยกจำปา 2 2 2 6 12 7 2 3 21
30 พัฒนศึกษา 2 1 6 9 16 11 8 3 35
31 วัดวาลุการาม 2 1 2 5 9 0 1 0 10
32 วัดราษฎร์บำรุง 2 1 2 5 5 2 3 4 10
33 บ้านพังเหา 2 1 0 3 3 0 1 2 4
34 วัดราษฏร์อรุณ 2 0 1 3 4 4 1 1 9
35 บ้านเขาน้อยสามัคคี 2 0 0 2 5 1 6 1 12
36 สามัคคีวัฒนา 2 0 0 2 3 2 0 0 5
37 บ้านในเหมือง 1 5 3 9 18 16 11 10 45
38 บ้านเขาทะลุ 1 5 1 7 10 8 9 2 27
39 บ้านทับใหม่ 1 3 4 8 8 9 4 7 21
40 บ้านเขาล้าน 1 3 1 5 8 2 4 13 14
41 วัดสมุหเขตตาราม 1 2 0 3 4 7 4 0 15
42 บ้านน้ำฉา 1 2 0 3 4 3 3 1 10
43 วัดแหลมปอ 1 2 0 3 3 6 4 3 13
44 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 1 1 1 3 4 3 4 1 11
45 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 1 1 0 2 4 7 4 4 15
46 บ้านห้วยทรายขาว 1 0 4 5 11 4 5 1 20
47 วัดจันทราวาส 1 0 0 1 6 0 0 4 6
48 บ้านต่อตั้ง 1 0 0 1 5 1 1 0 7
49 วัดนาสัก 1 0 0 1 3 3 0 3 6
50 ชุมชนวัดธรรมถาวร 1 0 0 1 3 1 2 3 6
51 บ้านปากเลข 1 0 0 1 2 1 0 1 3
52 วัดถ้ำเขาล้าน 1 0 0 1 2 1 0 1 3
53 บ้านแหลมสันติ 1 0 0 1 2 0 3 1 5
54 บ้านเขาแงน 1 0 0 1 1 1 0 2 2
55 บ้านแก่งกระทั่ง 1 0 0 1 1 1 0 0 2
56 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 0 4 5 9 6 12 1 8 19
57 บ้านเขาตากุน 0 3 0 3 4 0 1 1 5
58 วัดสว่างมนัส 0 2 1 3 6 5 8 10 19
59 บ้านไทรล่า 0 2 0 2 7 7 4 3 18
60 บ้านในกริม 0 2 0 2 7 5 2 7 14
61 วัดธัญญาราม 0 2 0 2 3 3 2 5 8
62 วัดเทพนิมิตวนาราม 0 1 4 5 10 6 2 3 18
63 ชุมชนวัดหาดสำราญ 0 1 2 3 7 10 3 8 20
64 บ้านแพรกแห้ง 0 1 1 2 3 2 2 1 7
65 บ้านห้วยใหญ่ 0 1 1 2 2 2 2 0 6
66 ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 0 1 1 2 0 3 0 1 3
67 บ้านดอนนน 0 1 0 1 4 8 4 3 16
68 วัดนาทิการาม 0 1 0 1 4 3 5 4 12
69 บ้านแหลมยางนา 0 1 0 1 2 2 0 0 4
70 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 0 1 0 1 2 1 2 2 5
71 บ้านน้ำลอด 0 1 0 1 2 1 1 0 4
72 บ้านปากทรง 0 1 0 1 2 0 0 1 2
73 บ้านยางงาม 0 1 0 1 1 1 4 0 6
74 บ้านห้วยมุด 0 1 0 1 1 1 1 0 3
75 วัดสุวรรณคีรี 0 1 0 1 1 0 1 0 2
76 ชุมชนสวี 0 0 2 2 6 1 3 0 10
77 บ้านวังปลา 0 0 2 2 3 8 3 2 14
78 ประชาเอื้ออารี 0 0 1 1 5 2 1 0 8
79 ชุมพรบริหารธุรกิจ 0 0 1 1 2 11 8 2 21
80 บ้านบางหยี 0 0 1 1 2 4 2 3 8
81 บ้านคลองกก 0 0 1 1 2 3 4 3 9
82 วัดท่าหิน 0 0 1 1 2 2 2 3 6
83 บ้านหนองปลา 0 0 1 1 2 2 0 1 4
84 บ้านหาดทรายรี 0 0 1 1 2 1 0 1 3
85 วัดสุวรรณนิมิต 0 0 1 1 2 0 0 0 2
86 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
87 วัดพะงุ้น 0 0 1 1 1 1 1 0 3
88 บ้านปากน้ำหลังสวน 0 0 1 1 1 1 0 2 2
89 บ้านอ่าวมะม่วง 0 0 1 1 1 1 0 1 2
90 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 0 0 0 0 5 2 1 1 8
91 บ้านคลองน้อย 0 0 0 0 4 6 1 1 11
92 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 0 0 0 0 4 2 2 0 8
93 บ้านหนองปลา(สวี) 0 0 0 0 3 2 0 1 5
94 วัดบรรพตวารีเขต 0 0 0 0 3 0 1 2 4
95 วัดท่าทอง 0 0 0 0 2 5 3 1 10
96 วัดชลธารวดี 0 0 0 0 2 3 0 3 5
97 บ้านปังหวาน 0 0 0 0 2 2 6 5 10
98 บ้านสะพานยูง 0 0 0 0 2 2 4 1 8
99 อนุบาลเกษมวิทยา 0 0 0 0 2 2 0 0 4
100 วัดผุสดีภูผาราม 0 0 0 0 2 1 1 1 4
101 บ้านน้ำตก 0 0 0 0 2 0 0 1 2
102 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 0 0 0 0 1 6 3 3 10
103 เอื้ออำพน 0 0 0 0 1 5 8 5 14
104 วัดชุมแสง 0 0 0 0 1 4 1 1 6
105 วัดดอนชัย 0 0 0 0 1 2 8 0 11
106 บ้านควนตะวันออก 0 0 0 0 1 2 5 2 8
107 วัดเชิงคีรี 0 0 0 0 1 2 1 2 4
108 วัดวิเวการาม 0 0 0 0 1 1 2 0 4
109 บ้านทับช้าง 0 0 0 0 1 1 0 3 2
110 วัดปากน้ำละแม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
111 วัดหนองบัว 0 0 0 0 1 1 0 0 2
112 วัดท้องตม 0 0 0 0 1 0 4 1 5
113 บ้านคลองระ 0 0 0 0 1 0 2 1 3
114 บ้านเขาตะเภาทอง 0 0 0 0 1 0 1 3 2
115 วัดควน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
116 บุณยสมบัติวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
117 บ้านหนองไก่ปิ้ง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
118 วัดมุจลินทาราม 0 0 0 0 0 3 1 0 4
119 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ 0 0 0 0 0 1 3 5 4
120 บ้านสวนจันทน์ 0 0 0 0 0 1 2 3 3
121 บ้านห้วยหลอด 0 0 0 0 0 1 2 0 3
122 ประชาบุษยวิทย์ 0 0 0 0 0 1 1 2 2
123 วัดราชบุรณะ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
124 วัดโสมสิริวัฒนาราม 0 0 0 0 0 1 0 1 1
125 บ้านเขาวงกรด 0 0 0 0 0 1 0 0 1
126 วัดอัมพาวาส 0 0 0 0 0 0 2 2 2
127 บ้านท้องครก 0 0 0 0 0 0 2 1 2
128 บ้านเล็บกะรอก 0 0 0 0 0 0 1 1 1
129 ต.ช.ด.บ้านควนสามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 2 0
130 ต.ช.ด.สวนเพชร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
131 วัดชลธีนิมิตร 0 0 0 0 0 0 0 1 0
132 วัดนพคุณ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 180 170 137 487 761 436 326 316 1,523