สรุปเหรียญรางวัล สพป. ชุมพร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วัดประสาทนิกร 47 19 8 8 74
2 ชุมชนบ้านเขาหลาง 30 3 1 1 34
3 ภูบดินทร์พิทยาลัย 29 6 5 3 40
4 สหกรณ์พัฒนา 28 6 6 6 40
5 อนุบาลพะโต๊ะ 27 10 2 9 39
6 หลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 23 8 7 2 38
7 บ้านน้ำลอดน้อย 22 6 12 6 40
8 อนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 21 11 6 5 38
9 ชุมชนวัดขันเงิน 21 10 2 7 33
10 วัดปิยะวัฒนาราม 20 9 9 3 38
11 บ้านไทยพัฒนา 20 6 1 3 27
12 บ้านในเหมือง 19 18 13 10 50
13 บ้านห้วยกลาง 18 12 6 7 36
14 ราชประชานุเคราะห์ 3 18 5 6 3 29
15 พัฒนศึกษา 16 11 8 3 35
16 บ้านคลองเหนก 14 7 3 10 24
17 บ้านเขาค่าย 13 11 2 8 26
18 บ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 13 8 6 5 27
19 วัดชลธีพฤกษาราม 13 3 2 4 18
20 บ้านทุ่งคาโตนด 13 3 2 1 18
21 บ้านสามแยกจำปา 12 7 2 3 21
22 บ้านเขาทะลุ 11 8 10 2 29
23 บ้านดอนแค 11 5 3 2 19
24 บ้านห้วยทรายขาว 11 4 5 1 20
25 บ้านคู 11 4 2 2 17
26 บ้านไทรล่า 10 7 4 3 21
27 วัดเทพนิมิตวนาราม 10 6 2 3 18
28 บ้านเขาล้าน 10 3 4 13 17
29 บ้านดวด 9 4 1 1 14
30 บ้านห้วยชัน 9 3 4 2 16
31 วัดวาลุการาม 9 0 1 0 10
32 บ้านทับใหม่ 8 9 4 7 21
33 วัดแหลมปอ 8 7 4 3 19
34 บ้านในหุบ 8 3 1 2 12
35 บ้านตรัง(จันทร์สิงห์อุทิศ) 8 0 2 3 10
36 ชุมชนวัดหาดสำราญ 7 10 3 8 20
37 วัดสว่างมนัส 7 5 9 10 21
38 บ้านในกริม 7 5 2 7 14
39 บ้านสวนสมบูรณ์ 7 3 0 3 10
40 บ้านนาเหรี่ยง 7 2 6 4 15
41 บ้านคลองสง 7 1 2 1 10
42 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 6 12 1 9 19
43 ชุมชนสวี 6 1 3 0 10
44 บ้านห้วยทับทอง 6 1 1 2 8
45 วัดจันทราวาส 6 0 0 4 6
46 วัดราษฎร์บำรุง 5 2 3 4 10
47 เพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 5 2 1 1 8
48 ประชาเอื้ออารี 5 2 1 0 8
49 บ้านเขาน้อยสามัคคี 5 1 6 1 12
50 บ้านต่อตั้ง 5 1 1 0 7
51 บ้านพังเหา 5 0 2 2 7
52 บ้านดอนนน 4 8 4 3 16
53 บ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 4 7 4 4 15
54 วัดสมุหเขตตาราม 4 7 4 0 15
55 บ้านคลองน้อย 4 6 1 1 11
56 สามัคคีวัฒนา 4 5 1 0 10
57 บ้านน้ำฉา 4 4 3 1 11
58 วัดราษฏร์อรุณ 4 4 1 1 9
59 วัดนาทิการาม 4 3 5 4 12
60 บ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 4 3 4 1 11
61 บ้านหาดทรายรี 4 3 1 1 8
62 บ้านแพรกแห้ง 4 2 2 1 8
63 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี 4 2 2 0 8
64 บ้านแหลมสันติ 4 0 3 1 7
65 บ้านเขาตากุน 4 0 1 1 5
66 บ้านวังปลา 3 8 3 2 14
67 วัดธัญญาราม 3 3 2 5 8
68 วัดนาสัก 3 3 0 3 6
69 บ้านหนองปลา(สวี) 3 2 0 1 5
70 ชุมชนวัดธรรมถาวร 3 1 2 3 6
71 วัดบรรพตวารีเขต 3 0 1 2 4
72 ชุมพรบริหารธุรกิจ 2 11 8 2 21
73 บ้านบางหยี 2 6 2 3 10
74 วัดท่าทอง 2 5 3 1 10
75 บ้านคลองกก 2 3 4 3 9
76 วัดพะงุ้น 2 3 1 0 6
77 วัดชลธารวดี 2 3 0 3 5
78 บ้านปังหวาน 2 2 6 5 10
79 บ้านสะพานยูง 2 2 4 1 8
80 วัดท่าหิน 2 2 2 3 6
81 บ้านห้วยใหญ่ 2 2 2 0 6
82 บ้านหนองปลา 2 2 0 1 4
83 บ้านแหลมยางนา 2 2 0 0 4
84 อนุบาลเกษมวิทยา 2 2 0 0 4
85 บ้านทุ่งเขาสะบ้า 2 1 2 2 5
86 วัดผุสดีภูผาราม 2 1 1 1 4
87 บ้านน้ำลอด 2 1 1 0 4
88 บ้านปากเลข 2 1 0 1 3
89 วัดถ้ำเขาล้าน 2 1 0 1 3
90 บ้านปากทรง 2 0 0 1 2
91 บ้านน้ำตก 2 0 0 1 2
92 วัดสุวรรณนิมิต 2 0 0 0 2
93 บ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 1 6 3 3 10
94 เอื้ออำพน 1 5 8 5 14
95 วัดชุมแสง 1 4 1 1 6
96 วัดมุจลินทาราม 1 3 1 0 5
97 วัดดอนชัย 1 2 8 0 11
98 บ้านควนตะวันออก 1 2 5 2 8
99 วัดเชิงคีรี 1 2 1 2 4
100 สหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 1 2 0 0 3
101 บ้านยางงาม 1 1 4 0 6
102 บ้านห้วยมุด 1 1 2 0 4
103 วัดวิเวการาม 1 1 2 0 4
104 บ้านทับช้าง 1 1 0 3 2
105 บ้านเขาแงน 1 1 0 2 2
106 บ้านปากน้ำหลังสวน 1 1 0 2 2
107 บ้านอ่าวมะม่วง 1 1 0 1 2
108 บ้านแก่งกระทั่ง 1 1 0 0 2
109 วัดปากน้ำละแม 1 1 0 0 2
110 วัดหนองบัว 1 1 0 0 2
111 วัดท้องตม 1 0 4 1 5
112 บ้านคลองระ 1 0 2 1 3
113 บ้านเขาตะเภาทอง 1 0 1 3 2
114 วัดสุวรรณคีรี 1 0 1 0 2
115 วัดควน 1 0 1 0 2
116 บุณยสมบัติวิทยา 1 0 0 0 1
117 บ้านหนองไก่ปิ้ง 0 3 1 0 4
118 ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 0 3 0 1 3
119 บุญสิทธิ์อนุสรณ์ 0 1 3 5 4
120 บ้านสวนจันทน์ 0 1 2 3 3
121 บ้านห้วยหลอด 0 1 2 0 3
122 ประชาบุษยวิทย์ 0 1 1 2 2
123 วัดราชบุรณะ 0 1 0 1 1
124 วัดโสมสิริวัฒนาราม 0 1 0 1 1
125 บ้านเขาวงกรด 0 1 0 0 1
126 วัดอัมพาวาส 0 0 2 2 2
127 บ้านท้องครก 0 0 2 1 2
128 บ้านเล็บกะรอก 0 0 1 1 1
129 ต.ช.ด.บ้านควนสามัคคี 0 0 0 2 0
130 ต.ช.ด.สวนเพชร 0 0 0 1 0
131 วัดชลธีนิมิตร 0 0 0 1 0
132 วัดนพคุณ 0 0 0 1 0
รวม 806 460 335 319 1,601