หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 8 10 8
2 006 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 39 75 48
3 007 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 45 71 58
4 008 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 41 96 41
5 009 โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 9 20 11
6 137 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 30 49 30
7 011 โรงเรียนชุมชนสวี 15 31 25
8 023 โรงเรียนบ้านคลองกก 13 24 15
9 024 โรงเรียนบ้านคลองน้อย 14 35 21
10 143 โรงเรียนบ้านคลองระ 4 8 4
11 026 โรงเรียนบ้านคลองสง 11 28 18
12 027 โรงเรียนบ้านคลองเหนก 47 76 61
13 028 โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 14 25 15
14 029 โรงเรียนบ้านคู 20 49 28
15 030 โรงเรียนบ้านดวด 15 26 22
16 142 โรงเรียนบ้านดอนนน 19 38 28
17 031 โรงเรียนบ้านดอนแค 21 38 26
18 033 โรงเรียนบ้านตรัง(จันทร์สิงห์อุทิศ) 13 32 21
19 034 โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 7 13 11
20 037 โรงเรียนบ้านทับช้าง 5 9 8
21 039 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 32 55 36
22 042 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 19 51 38
23 041 โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 14 24 19
24 040 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 39 71 49
25 036 โรงเรียนบ้านท้องครก 3 4 3
26 045 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 23 48 35
27 046 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 12 31 19
28 047 โรงเรียนบ้านน้ำตก 5 12 5
29 048 โรงเรียนบ้านน้ำลอด 4 8 4
30 049 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 57 136 89
31 053 โรงเรียนบ้านบางหยี 18 35 18
32 054 โรงเรียนบ้านปังหวาน 16 32 22
33 055 โรงเรียนบ้านปากทรง 3 6 3
34 056 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 4 6 4
35 057 โรงเรียนบ้านปากเลข 4 23 8
36 058 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 20 39 26
37 059 โรงเรียนบ้านพังเหา 9 21 12
38 061 โรงเรียนบ้านยางงาม 6 11 11
39 063 โรงเรียนบ้านวังปลา 17 26 17
40 138 โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 6 10 10
41 065 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 13 42 25
42 066 โรงเรียนบ้านสะพานยูง 12 21 17
43 067 โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 33 55 33
44 147 โรงเรียนบ้านหนองปลา 5 12 7
45 069 โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 6 14 6
46 071 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 13 20 15
47 068 โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 5 10 5
48 079 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 9 14 9
49 072 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 45 87 69
50 073 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 22 34 28
51 074 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 23 43 33
52 075 โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 12 20 15
53 154 โรงเรียนบ้านห้วยมุด 4 16 8
54 077 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 3 3 3
55 078 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 6 12 8
56 083 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 3 5 4
57 015 โรงเรียนบ้านเขาค่าย 37 80 55
58 017 โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 6 12 10
59 018 โรงเรียนบ้านเขาตากุน 6 6 6
60 019 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 34 68 50
61 020 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 14 24 18
62 021 โรงเรียนบ้านเขาล้าน 34 54 48
63 022 โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 1 1 1
64 144 โรงเรียนบ้านเขาแงน 4 6 4
65 062 โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 2 2 2
66 014 โรงเรียนบ้านแก่งกระทั่ง 2 6 3
67 060 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 9 21 11
68 080 โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 4 14 9
69 081 โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 8 18 15
70 082 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 14 40 27
71 140 โรงเรียนบ้านในกริม 24 49 31
72 051 โรงเรียนบ้านในหุบ 14 31 24
73 146 โรงเรียนบ้านในเหมือง 64 136 71
74 043 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 39 86 60
75 044 โรงเรียนบ้านไทรล่า 26 42 38
76 139 โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 4 9 7
77 087 โรงเรียนประชาเอื้ออารี 8 11 10
78 088 โรงเรียนพัฒนศึกษา 44 64 59
79 091 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 37 105 55
80 092 โรงเรียนวัดควน 2 4 4
81 093 โรงเรียนวัดจันทราวาส 10 11 9
82 094 โรงเรียนวัดชลธารวดี 9 13 9
83 095 โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร 1 1 1
84 096 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 24 40 24
85 097 โรงเรียนวัดชุมแสง 7 17 9
86 099 โรงเรียนวัดดอนชัย 11 19 11
87 100 โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 4 7 5
88 102 โรงเรียนวัดท่าทอง 11 20 18
89 103 โรงเรียนวัดท่าหิน 11 18 11
90 101 โรงเรียนวัดท้องตม 7 10 7
91 105 โรงเรียนวัดธัญญาราม 13 33 13
92 148 โรงเรียนวัดนพคุณ 1 1 1
93 107 โรงเรียนวัดนาทิการาม 16 24 22
94 108 โรงเรียนวัดนาสัก 9 18 12
95 109 โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 7 8 8
96 110 โรงเรียนวัดประสาทนิกร 91 205 129
97 111 โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 2 4 3
98 112 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 42 104 58
99 113 โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 5 6 5
100 114 โรงเรียนวัดพะงุ้น 6 14 11
101 115 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 5 10 7
102 141 โรงเรียนวัดราชบุรณะ 2 3 2
103 117 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 16 49 27
104 118 โรงเรียนวัดราษฏร์อรุณ 10 19 15
105 119 โรงเรียนวัดวาลุการาม 11 23 16
106 120 โรงเรียนวัดวิเวการาม 4 10 8
107 145 โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 16 37 30
108 122 โรงเรียนวัดสว่างมนัส 33 66 43
109 123 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 2 4 3
110 124 โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 2 6 3
111 126 โรงเรียนวัดหนองบัว 2 4 4
112 128 โรงเรียนวัดอัมพาวาส 5 9 5
113 098 โรงเรียนวัดเชิงคีรี 6 8 8
114 104 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 24 33 30
115 127 โรงเรียนวัดแหลมปอ 26 56 42
116 125 โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 2 2 2
117 129 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 3 3 3
118 130 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 47 92 61
119 131 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 11 22 18
120 133 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 56 155 90
121 134 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 45 132 61
122 089 โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 9 21 16
123 012 โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ 29 49 43
124 084 โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ 10 15 11
125 152 โรงเรียนบุณยสมบัติวิทยา 1 3 2
126 090 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 45 65 51
127 132 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 40 67 46
128 150 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา 4 9 6
129 136 โรงเรียนเอื้ออำพน 20 55 21
130 001 โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านควนสามัคคี 2 2 2
131 003 โรงเรียน ต.ช.ด.สวนเพชร 1 1 1
132 004 โรงเรียน ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 5 20 5
รวม 2133 4322 2878
7200

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกัลยา คงบัน โทรศัพท์ 077 545103 ต่อ 20 นายมีชัย มากบำรุง โทรศัพท์ 077 545103 ต่อ 15
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]