หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. ชุมพร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวัดประสาทนิกร 91 47 57.32% 19 23.17% 8 9.76% 8 9.76% 82
2 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง 39 30 85.71% 3 8.57% 1 2.86% 1 2.86% 35
3 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย 45 29 67.44% 6 13.95% 5 11.63% 3 6.98% 43
4 โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา 47 28 60.87% 6 13.04% 6 13.04% 6 13.04% 46
5 โรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ 56 27 56.25% 10 20.83% 2 4.17% 9 18.75% 48
6 โรงเรียนหลังสวนเทศบาลอุปถัมภ์ 40 23 57.5% 8 20% 7 17.5% 2 5% 40
7 โรงเรียนบ้านน้ำลอดน้อย 57 22 47.83% 6 13.04% 12 26.09% 6 13.04% 46
8 โรงเรียนอนุบาลสวี(บ้านนาโพธิ์) 45 21 48.84% 11 25.58% 6 13.95% 5 11.63% 43
9 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน 45 21 52.5% 10 25% 2 5% 7 17.5% 40
10 โรงเรียนวัดปิยะวัฒนาราม 42 20 48.78% 9 21.95% 9 21.95% 3 7.32% 41
11 โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา 39 20 66.67% 6 20% 1 3.33% 3 10% 30
12 โรงเรียนบ้านในเหมือง 64 19 31.67% 18 30% 13 21.67% 10 16.67% 60
13 โรงเรียนบ้านห้วยกลาง 45 18 41.86% 12 27.91% 6 13.95% 7 16.28% 43
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 3 37 18 56.25% 5 15.63% 6 18.75% 3 9.38% 32
15 โรงเรียนพัฒนศึกษา 44 16 42.11% 11 28.95% 8 21.05% 3 7.89% 38
16 โรงเรียนบ้านคลองเหนก 47 14 41.18% 7 20.59% 3 8.82% 10 29.41% 34
17 โรงเรียนบ้านเขาค่าย 37 13 38.24% 11 32.35% 2 5.88% 8 23.53% 34
18 โรงเรียนบ้านท่าแพราษฎร์พัฒนา 39 13 40.63% 8 25% 6 18.75% 5 15.63% 32
19 โรงเรียนวัดชลธีพฤกษาราม 24 13 59.09% 3 13.64% 2 9.09% 4 18.18% 22
20 โรงเรียนบ้านทุ่งคาโตนด 19 13 68.42% 3 15.79% 2 10.53% 1 5.26% 19
21 โรงเรียนบ้านสามแยกจำปา 33 12 50% 7 29.17% 2 8.33% 3 12.5% 24
22 โรงเรียนบ้านเขาทะลุ 34 11 35.48% 8 25.81% 10 32.26% 2 6.45% 31
23 โรงเรียนบ้านดอนแค 21 11 52.38% 5 23.81% 3 14.29% 2 9.52% 21
24 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว 23 11 52.38% 4 19.05% 5 23.81% 1 4.76% 21
25 โรงเรียนบ้านคู 20 11 57.89% 4 21.05% 2 10.53% 2 10.53% 19
26 โรงเรียนบ้านไทรล่า 26 10 41.67% 7 29.17% 4 16.67% 3 12.5% 24
27 โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม 24 10 47.62% 6 28.57% 2 9.52% 3 14.29% 21
28 โรงเรียนบ้านเขาล้าน 34 10 33.33% 3 10% 4 13.33% 13 43.33% 30
29 โรงเรียนบ้านดวด 15 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
30 โรงเรียนบ้านห้วยชัน 22 9 50% 3 16.67% 4 22.22% 2 11.11% 18
31 โรงเรียนวัดวาลุการาม 11 9 90% 0 0% 1 10% 0 0% 10
32 โรงเรียนบ้านทับใหม่ 32 8 28.57% 9 32.14% 4 14.29% 7 25% 28
33 โรงเรียนวัดแหลมปอ 26 8 36.36% 7 31.82% 4 18.18% 3 13.64% 22
34 โรงเรียนบ้านในหุบ 14 8 57.14% 3 21.43% 1 7.14% 2 14.29% 14
35 โรงเรียนบ้านตรัง(จันทร์สิงห์อุทิศ) 13 8 61.54% 0 0% 2 15.38% 3 23.08% 13
36 โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ 30 7 25% 10 35.71% 3 10.71% 8 28.57% 28
37 โรงเรียนวัดสว่างมนัส 33 7 22.58% 5 16.13% 9 29.03% 10 32.26% 31
38 โรงเรียนบ้านในกริม 24 7 33.33% 5 23.81% 2 9.52% 7 33.33% 21
39 โรงเรียนบ้านสวนสมบูรณ์ 13 7 53.85% 3 23.08% 0 0% 3 23.08% 13
40 โรงเรียนบ้านนาเหรี่ยง 23 7 36.84% 2 10.53% 6 31.58% 4 21.05% 19
41 โรงเรียนบ้านคลองสง 11 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
42 โรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม 41 6 21.43% 12 42.86% 1 3.57% 9 32.14% 28
43 โรงเรียนชุมชนสวี 15 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
44 โรงเรียนบ้านห้วยทับทอง 12 6 60% 1 10% 1 10% 2 20% 10
45 โรงเรียนวัดจันทราวาส 10 6 60% 0 0% 0 0% 4 40% 10
46 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 16 5 35.71% 2 14.29% 3 21.43% 4 28.57% 14
47 โรงเรียนเพียงหลวง 5 ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 9 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
48 โรงเรียนประชาเอื้ออารี 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
49 โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 14 5 38.46% 1 7.69% 6 46.15% 1 7.69% 13
50 โรงเรียนบ้านต่อตั้ง 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านพังเหา 9 5 55.56% 0 0% 2 22.22% 2 22.22% 9
52 โรงเรียนบ้านดอนนน 19 4 21.05% 8 42.11% 4 21.05% 3 15.79% 19
53 โรงเรียนบ้านพระรักษ์ราษฎร์บำรุง 20 4 21.05% 7 36.84% 4 21.05% 4 21.05% 19
54 โรงเรียนวัดสมุหเขตตาราม 16 4 26.67% 7 46.67% 4 26.67% 0 0% 15
55 โรงเรียนบ้านคลองน้อย 14 4 33.33% 6 50% 1 8.33% 1 8.33% 12
56 โรงเรียนสามัคคีวัฒนา 11 4 40% 5 50% 1 10% 0 0% 10
57 โรงเรียนบ้านน้ำฉา 12 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 12
58 โรงเรียนวัดราษฏร์อรุณ 10 4 40% 4 40% 1 10% 1 10% 10
59 โรงเรียนวัดนาทิการาม 16 4 25% 3 18.75% 5 31.25% 4 25% 16
60 โรงเรียนบ้านโหมงราษฎร์พัฒนา 14 4 33.33% 3 25% 4 33.33% 1 8.33% 12
61 โรงเรียนบ้านหาดทรายรี 9 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
62 โรงเรียนบ้านแพรกแห้ง 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
63 โรงเรียนค่ายลูกเสืออำเภอสวี 8 4 50% 2 25% 2 25% 0 0% 8
64 โรงเรียนบ้านแหลมสันติ 8 4 50% 0 0% 3 37.5% 1 12.5% 8
65 โรงเรียนบ้านเขาตากุน 6 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
66 โรงเรียนบ้านวังปลา 17 3 18.75% 8 50% 3 18.75% 2 12.5% 16
67 โรงเรียนวัดธัญญาราม 13 3 23.08% 3 23.08% 2 15.38% 5 38.46% 13
68 โรงเรียนวัดนาสัก 9 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 3 33.33% 9
69 โรงเรียนบ้านหนองปลา(สวี) 6 3 50% 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 6
70 โรงเรียนชุมชนวัดธรรมถาวร 9 3 33.33% 1 11.11% 2 22.22% 3 33.33% 9
71 โรงเรียนวัดบรรพตวารีเขต 7 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
72 โรงเรียนชุมพรบริหารธุรกิจ 29 2 8.7% 11 47.83% 8 34.78% 2 8.7% 23
73 โรงเรียนบ้านบางหยี 18 2 15.38% 6 46.15% 2 15.38% 3 23.08% 13
74 โรงเรียนวัดท่าทอง 11 2 18.18% 5 45.45% 3 27.27% 1 9.09% 11
75 โรงเรียนบ้านคลองกก 13 2 16.67% 3 25% 4 33.33% 3 25% 12
76 โรงเรียนวัดพะงุ้น 6 2 33.33% 3 50% 1 16.67% 0 0% 6
77 โรงเรียนวัดชลธารวดี 9 2 25% 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 8
78 โรงเรียนบ้านปังหวาน 16 2 13.33% 2 13.33% 6 40% 5 33.33% 15
79 โรงเรียนบ้านสะพานยูง 12 2 22.22% 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 9
80 โรงเรียนวัดท่าหิน 11 2 22.22% 2 22.22% 2 22.22% 3 33.33% 9
81 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 6 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
82 โรงเรียนบ้านหนองปลา 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
83 โรงเรียนบ้านแหลมยางนา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนอนุบาลเกษมวิทยา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
85 โรงเรียนบ้านทุ่งเขาสะบ้า 14 2 28.57% 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 7
86 โรงเรียนวัดผุสดีภูผาราม 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
87 โรงเรียนบ้านน้ำลอด 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
88 โรงเรียนบ้านปากเลข 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
89 โรงเรียนวัดถ้ำเขาล้าน 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
90 โรงเรียนบ้านน้ำตก 5 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
91 โรงเรียนบ้านปากทรง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
92 โรงเรียนวัดสุวรรณนิมิต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์มิตรภาพที่ 129 13 1 7.69% 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 13
94 โรงเรียนเอื้ออำพน 20 1 5.26% 5 26.32% 8 42.11% 5 26.32% 19
95 โรงเรียนวัดชุมแสง 7 1 14.29% 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 7
96 โรงเรียนวัดมุจลินทาราม 5 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
97 โรงเรียนวัดดอนชัย 11 1 9.09% 2 18.18% 8 72.73% 0 0% 11
98 โรงเรียนบ้านควนตะวันออก 14 1 10% 2 20% 5 50% 2 20% 10
99 โรงเรียนวัดเชิงคีรี 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
100 โรงเรียนสหกรณ์นิคมอุปถัมภ์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านยางงาม 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
102 โรงเรียนบ้านห้วยมุด 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
103 โรงเรียนวัดวิเวการาม 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
104 โรงเรียนบ้านทับช้าง 5 1 20% 1 20% 0 0% 3 60% 5
105 โรงเรียนบ้านปากน้ำหลังสวน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
106 โรงเรียนบ้านเขาแงน 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
107 โรงเรียนบ้านอ่าวมะม่วง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
108 โรงเรียนบ้านแก่งกระทั่ง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนวัดปากน้ำละแม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนวัดหนองบัว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนวัดท้องตม 7 1 16.67% 0 0% 4 66.67% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนบ้านคลองระ 4 1 25% 0 0% 2 50% 1 25% 4
113 โรงเรียนบ้านเขาตะเภาทอง 6 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
114 โรงเรียนวัดควน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
115 โรงเรียนวัดสุวรรณคีรี 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
116 โรงเรียนบุณยสมบัติวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนบ้านหนองไก่ปิ้ง 5 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
118 โรงเรียน ต.ช.ด.สิริราษฎร์ 5 0 0% 3 75% 0 0% 1 25% 4
119 โรงเรียนบุญสิทธิ์อนุสรณ์ 10 0 0% 1 11.11% 3 33.33% 5 55.56% 9
120 โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ 6 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 3 50% 6
121 โรงเรียนบ้านห้วยหลอด 3 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
122 โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ 4 0 0% 1 25% 1 25% 2 50% 4
123 โรงเรียนวัดราชบุรณะ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
124 โรงเรียนวัดโสมสิริวัฒนาราม 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
125 โรงเรียนบ้านเขาวงกรด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนวัดอัมพาวาส 5 0 0% 0 0% 2 50% 2 50% 4
127 โรงเรียนบ้านท้องครก 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
128 โรงเรียนบ้านเล็บกะรอก 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
129 โรงเรียน ต.ช.ด.บ้านควนสามัคคี 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
130 โรงเรียน ต.ช.ด.สวนเพชร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
131 โรงเรียนวัดชลธีนิมิตร 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
132 โรงเรียนวัดนพคุณ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกัลยา คงบัน โทรศัพท์ 077 545103 ต่อ 20 นายมีชัย มากบำรุง โทรศัพท์ 077 545103 ต่อ 15
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]