หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 วันที่ 22 เมษายน 2558

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย อาคารเรียน ห้อง ป.5 EP 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ห้อง ป.2/1 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ห้อง ป.2/3 11 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ห้อง ป.4/1 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ห้อง ป.4/6 11 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ห้อง ม.1/3 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ห้อง ม.3/1 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ห้อง ม.1 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ห้อง ป.1/1 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ห้อง ป.1/2 11 ก.ย. 2557 13.00 - 15.30
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ห้อง ป.3/1 11 ก.ย. 2557 15.30 - 16.00
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ห้อง ป.3/2 11 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ห้อง ป.3/3 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ห้อง x.6/2 11 ก.ย. 2557 13.00 - 15.00
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ห้อง ป.6 EP 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกัลยา คงบัน โทรศัพท์ 077 545103 ต่อ 20 นายมีชัย มากบำรุง โทรศัพท์ 077 545103 ต่อ 15
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]