หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 วันที่ 22 เมษายน 2558

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 16 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง ห้อง 17 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 17 11 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 18 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 18 11 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 18 12 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 16 11 ก.ย. 2557 13.00 - 14.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 16 11 ก.ย. 2557 14.00 -14.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 16 11 ก.ย. 2557 14.30 - 15.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3
-
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน หอประชุม 13 ก.ย. 2557 09.00 - 10.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน หอประชุม 13 ก.ย. 2557 10.30 - 12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน หอประชุม 13 ก.ย. 2557 13.00 - 14.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 18 12 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 19 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 20 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน ห้อง 20 11 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกัลยา คงบัน โทรศัพท์ 077 545103 ต่อ 20 นายมีชัย มากบำรุง โทรศัพท์ 077 545103 ต่อ 15
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]