หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 วันที่ 22 เมษายน 2558

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย อาคารมณีแดง ห้อง ป.5/2 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย อาคารมณีแดง ห้อง ป.5/1 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย อาคารมณีแดง 11 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย โรงอาหาร 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3
-
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย โรงอาหาร 11 ก.ย. 2557 09.00 - 10.00
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย โรงอาหาร 11 ก.ย. 2557 11.00 - 12.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเรียน ห้อง 8 12 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนวัดขันเงิน อาคารเรียน ห้อง 8 12 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ห้องประชุม 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย ห้องประชุม 11 ก.ย. 2557 13.00 - 16.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนภูบดินทร์พิทยาลัย อาคารมณีแดง ชั้น 2 ห้อง ม.3 EP 11 ก.ย. 2557 09.00 - 12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกัลยา คงบัน โทรศัพท์ 077 545103 ต่อ 20 นายมีชัย มากบำรุง โทรศัพท์ 077 545103 ต่อ 15
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]