หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 วันที่ 22 เมษายน 2558

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนวัดประสาทนิกร วิชาการปฐมวัย 11 ก.ย. 2557 08.00-12.00
-
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนวัดประสาทนิกร โรงอเนกประสงค์ 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคาร 1 ห้อง 111-113 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนวัดประสาทนิกร อาคาร 1 ห้อง 213 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาวกัลยา คงบัน โทรศัพท์ 077 545103 ต่อ 20 นายมีชัย มากบำรุง โทรศัพท์ 077 545103 ต่อ 15
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรม นักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]