หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.1/2/ราชพัสดุอุทิศ 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
-
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.2/1/ราชพัสดุอุทิศ 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
-
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.2/3/ราชพัสดุอุทิศ 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
-
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.2/1/ราชพัสดุอุทิศ 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
-
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.3/1/ราชพัสดุอุทิศ 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
-
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.3/3/ราชพัสดุอุทิศ 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
-
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง Internet/จามจุรี 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
-
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้องประชุมใหญ่/จามจุรี 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
-
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.2 / 1 ราชพัสดุอุทิศ 12 ธ.ค. 2557 09.00- เป็นต้นไป
-
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.3/ 1 ราชพัสดุอุทิศ 12 ธ.ค. 2557 09.00- เป็นต้นไป
-
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) เวทีกิจกรรม/พฤกษาสวรรค์ 10 ธ.ค. 2557 09.00.เป็นต้นไป
-
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง Internet/จามจุรี 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
-
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง Internet/จามจุรี 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
-
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้อง ป.2 / 3 ราชพัสดุอุทิศ 11 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
-
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้องประชุมใหญ่/จามจุรี 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
-
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ห้องประชุมใหญ่/จามจุรี 10 ธ.ค. 2557 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]