หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ห้องประชุมใหญ่ (เวที 1) 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ห้องประชุมใหญ่ (เวที 1) 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ อาคารเอนกประสงค์ (เวที 2) 11 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ อาคารเอนกประสงค์ (เวที 2) 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
-
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ เต็นท์โดมสนามฟุตบอล (เวที 3) 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ อาคารเอนกประสงค์ (เวที 2) 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ เต็นท์โดมสนามฟุตบอล (เวที 3) 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ เต็นท์โดมสนามฟุตบอล (เวที 3) 10 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ห้องประชุมใหญ่ (เวที 1) 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00
-
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่ ห้องศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 12 ธ.ค. 2557 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]