หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 312, 313 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 ใช้ห้อง 311 เป็นห้องรายงานตัว
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 314, 315 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 ใช้ห้อง 311 เป็นห้องรายงานตัว
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 411, 412 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 ใช้ห้อง 311 เป็นห้องรายงานตัว
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 413, 414 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 ใช้ห้อง 311 เป็นห้องรายงานตัว
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 511, 512 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 ใช้ห้อง 311 เป็นห้องรายงานตัว
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 513, 514 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 ใช้ห้อง 311 เป็นห้องรายงานตัว
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 414, 415 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 ใช้ห้อง 311 เป็นห้องรายงานตัว
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 611, 612 10 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 ใช้ห้อง 311 เป็นห้องรายงานตัว
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 312, 313, 314 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 ใช้ห้อง 311 เป็นห้องรายงานตัว
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 411, 412, 413 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 ใช้ห้อง 311 เป็นห้องรายงานตัว
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 511, 512, 513 12 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 ใช้ห้อง 311 เป็นห้องรายงานตัว
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 611, 612 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 ใช้ห้อง 311 เป็นห้องรายงานตัว
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 312, 313, 314, 315 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 ใช้ห้อง 311 เป็นห้องรายงานตัว
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 411, 412, 413, 414 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 ใช้ห้อง 311 เป็นห้องรายงานตัว
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนโภคาพานิชย์นุกูล มูลนิธิ ห้อง 511, 512, 513, 514 11 ธ.ค. 2557 09.00-12.00 ใช้ห้อง 311 เป็นห้องรายงานตัว


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]