หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ระหว่าง วันที่ 10-12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง เวทีใต้ถุนอาคาร 4 ชั้น 1 10 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง เวทีใต้ถุนอาคาร 4 ชั้น 1 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง เวทีใต้ถุนอาคาร 4 ชั้น 1 12 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 5 ชั้น 3,4 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 5 ชั้น 3,4 10 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 5 ชั้น 3,4 12 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง ประชุม 10 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง เวทีใต้ถุน อาคาร 5 ชั้น 1 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 5 ชั้น 1 10 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง นาฎศิลป์ 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง นาฎศิลป์ 10 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง นาฎศิลป์ 12 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง อาเซี่ยน 10 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง อาเซี่ยน 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง อาคาร 5 ชั้น 3 ห้อง อาเซี่ยน 12 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
-
17 170 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ห้อง ดนตรีไทย 10 ธ.ค. 2557 09.00-17.00 -
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 3 ท่าแดง ห้อง ดนตรีไทย 11 ธ.ค. 2557 09.00-17.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]