เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
4 ธ.ค. 2557
5 ธ.ค. 2557
6 ธ.ค. 2557
7 ธ.ค. 2557
8 ธ.ค. 2557
9 ธ.ค. 2557
10 ธ.ค. 2557
11 ธ.ค. 2557
12 ธ.ค. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การแข่งขัน  Cross word   A Match  คำคม  โซดูกุ

ระดับภาคใต้

แข่งวันวันที่  7  พฤษภาคม   2558

ทุกรายการแข่งขัน  เริ่มเวลา 09.00 น.

ณ  โรงเรียนเมืองกระบี่  อ.เมือง จ.กระบี่

ดูผลการลงทะเบียนได้ที่ http://south64.sillapa.net/sp-act/  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

นักเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขัน

1 นำบัตรประจำตัว(ที่พิมพ์จากเว็บงานศิลปหัตถกรรมภาคใต้ ครั้งที่ 64 มีรูปนักเรียนเรียบร้อย)  แสดงต่อกรรมการ ณ สถานที่แข่งขัน) 

2. นักเรียน/ครูผู้สอนที่ขอเปลี่ยนตัวมาแล้ว ให้นำเอกสารการเปลี่่ยนตัวฉบับจริงแสดงต่อกรรมการจัดการแข่งขัน

 
 

 
 

 
 

รายชื่อครู/นักเรียนที่ขอแก้ไข/เปลี่ยนชื่อ  ขาดหลักฐานไม่สามารถอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนตัวได้ ขอให้โรงเรียนจัดส่งเอกสารขอแก้ไข/เปลี่ยนตัว ทางโทรสาร 075-622101 ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

 
 

อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนตัว นักเรียน/ครู ภายในวันที่ 25 พ.ย.57
 โรงเรียน/สพป. ตรวจสอบรายชื่อตัวแทน พิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน/ครู              

ร.ร.ที่ขอแก้ไข/เปลี่ยนตัว นำเอกสารตัวจริงมาแสดงในวันแข่งขันด้วย
 

 
 

แจ้งส่งเอกสารส่งล่วงหน้าเพื่อประกวดและแข่งขันระดับภาค

 
 

ปฏิทินการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64
 สพป. ตรวจสอบรายชื่อตัวแทนให้ถูกต้องโอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาคให้แล้วเสร็จในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2557
- แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียนระดับภาค วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2557
- อนุม้ติการขอแก้ไข/เปลี่ยนตัวน นักเรียน/ครู 25 พฤศจิกายน 2557
- พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
- การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดกระบี่ วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2557


แนวทาง แก้ไข/เปลี่ยนตัว ครู/นักเรียน
1.   การแก้ไข ชื่อ-สกุล ผู้แข่งขันคนเดิม ชื่อ-สกุล/คำนำหน้า ผิดเล็กน้อย (สระหรือพยัญชนะ 1-3 ตัว) ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้ตรวจสอบ ซึงต้องแนบไฟล์ pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่
2.  การเปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันคนใหม่ แทนคนเดิม ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ด้านล่างนี้ โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน จะเป็นผู้พิจารณา ซึ่งต้องแนบไฟล์ ที่เป็น pdf ตามฟอร์มที่กำหนด คลิกที่นี่
3.  โรงเรียนสามารถ แก้ไข/เปลี่ยนตัวได้ ที่ เว็บระดับภาค ตามลิงค์ข้างบน โดย login ใช้ username , password ที่ใช้ในระดับ เขตพื้นที่หรือระดับภาค ได้ตั้งแต่วันที่ 15-20 พฤศจิกายน 2557

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว

 
 

 แจ้ง โรงเรียนที่เป็นตัวแทน เขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค
   ให้โรงเรียน upload รูปนักเรียน/ครูผู้สอน เข้าระบบลงทะเบียน
   ที่ เว็บไซต์
http://south64.sillapa.net/sp-centerสพป.
   ที่ เว็บไซต์ http://south64.sillapa.net/sm-center/  สพม.
   ที่ เว็บไซต์ http://south64.sillapa.net/ss-kbi1/  การศึกษาพิเศษ
   โดยใช้ user name และ password ของโรงเรียน

 
 
 
 
เว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

เชิญครู ชมคลิปวิดิโอ การประกวดงานศิลปะของกลุ่มสาระสังคมฯ
ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเขตพื้นที่ 30
จำนวนโรงเรียน 1,778
จำนวนทีม 5,223
จำนวนนักเรียน 15,308
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 8,717
จำนวนกรรมการ 1,292
ครู+นักเรียน 24,025
ครู+นักเรียน+กรรมการ 25,317
ประกาศผลแล้ว 246/256 (96.09%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 455
เมื่อวาน 603
สัปดาห์นี้ 4,131
สัปดาห์ที่แล้ว 7,931
เดือนนี้ 8,884
เดือนที่แล้ว 7,974
ปีนี้ 110,444
ทั้งหมด 1,360,182