ทำความเข้าใจ การแข่งขัน Cross word A Math คำคม ซูโดกุ
การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ดำเนินการดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบผ
โปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ผ
 เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่

2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในผ
วันที่ 4  มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนดผ
  ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
วันอังคาร ที่ 09 กันยายน 2557 เวลา 14:30 น.