ติดตามข่าว/ความเคลื่อนไหวงานศิลปฯ ภาคใต้

ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้   ติดตามข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวของแต่ละกิจกรรม และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง  จากเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิและประโยชน์ของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน

วันอังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:17 น.