การแก้ไข/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาคใต้

ให้สถานศึกษาที่เป็นตัวแทน สพม.13 เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดกระบี่  ตรวจสอบรายการแข่งขัน รายชือ-สกุลนักเรียน ครูผู้ควบคุม  โดยระบบจะเปิดให้แก้ไข/เปลี่ยนตัวได้ ระหว่างวันที่ 15 -20 พฤศจิกายน 2557  โดยใช้ USER และ PASSWORD ตัวเดิม ทั้งนี้  ให้เข้าไปแก้ไขในเว็บ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้

วันอังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:11 น.