ขอเชิญผู้แทนโรงเรียนเอกชน

ขอเชิญผู้แทนโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

-โรงเรียนบูรณะรำลึก

-โรงเรียนปัญญาวิทย์

-โรงเรียนประชาวิทยา

-โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว

-โรงเรียนพรศิริกุล

-โรงเรียนดรุโณทัย

วันพุธ ที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 08:15 น.