ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด

ขอเเชิญทุกท่าน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  กิจกรรมการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดตรัง เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

วันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 10:20 น.