ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดตรัง เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64

สามารถคลิกได้ที่ http://182.93.220.205/myoffice/2557/data/tkk3/25571027_164211_4755.pdf

http://182.93.220.205/myoffice/2557/data/tkk3/25571027_164211_7156.pdf

วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 16:44 น.