หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 13 (ตรัง,กระบี่)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 120 74 69.81% 18 16.98% 5 4.72% 9 8.49% 106
2 โรงเรียนห้วยยอด 112 74 71.84% 15 14.56% 7 6.8% 7 6.8% 103
3 โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 126 71 62.28% 22 19.3% 12 10.53% 9 7.89% 114
4 โรงเรียนบูรณะรำลึก 91 69 77.53% 10 11.24% 8 8.99% 2 2.25% 89
5 โรงเรียนกันตังพิทยากร 108 45 53.57% 20 23.81% 10 11.9% 9 10.71% 84
6 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 104 43 46.74% 26 28.26% 12 13.04% 11 11.96% 92
7 โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว 101 41 41.41% 34 34.34% 15 15.15% 9 9.09% 99
8 โรงเรียนสภาราชินี 2 98 37 47.44% 21 26.92% 6 7.69% 14 17.95% 78
9 โรงเรียนปะเหลียนผดุงศิษย์ 87 31 40.79% 22 28.95% 10 13.16% 13 17.11% 76
10 โรงเรียนรัษฎา 94 28 36.84% 23 30.26% 10 13.16% 15 19.74% 76
11 โรงเรียนมัธยมวัดควนวิเศษมูลนิธิ 71 27 44.26% 16 26.23% 8 13.11% 10 16.39% 61
12 โรงเรียนวังวิเศษ 70 25 39.68% 17 26.98% 8 12.7% 13 20.63% 63
13 โรงเรียนปัญญาวิทย์ 76 24 36.36% 27 40.91% 9 13.64% 6 9.09% 66
14 โรงเรียนดรุโณทัย 38 23 60.53% 10 26.32% 5 13.16% 0 0% 38
15 โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ 75 23 38.33% 9 15% 10 16.67% 18 30% 60
16 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 50 22 57.89% 10 26.32% 4 10.53% 2 5.26% 38
17 โรงเรียนตรังวิทยา 82 21 29.17% 17 23.61% 17 23.61% 17 23.61% 72
18 โรงเรียนรัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ 75 19 33.93% 15 26.79% 6 10.71% 16 28.57% 56
19 โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา 62 18 36% 13 26% 7 14% 12 24% 50
20 โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข 67 17 27.87% 22 36.07% 12 19.67% 10 16.39% 61
21 โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 78 17 25.76% 17 25.76% 10 15.15% 22 33.33% 66
22 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) 59 16 33.33% 11 22.92% 6 12.5% 15 31.25% 48
23 โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา 84 15 23.08% 21 32.31% 17 26.15% 12 18.46% 65
24 โรงเรียนพรศิริกุล 39 15 40.54% 13 35.14% 4 10.81% 5 13.51% 37
25 โรงเรียนบางดีวิทยาคม 55 14 30.43% 13 28.26% 7 15.22% 12 26.09% 46
26 โรงเรียนน้ำผุด 43 14 36.84% 12 31.58% 10 26.32% 2 5.26% 38
27 โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ 63 14 31.11% 10 22.22% 9 20% 12 26.67% 45
28 โรงเรียนสามัคคีศึกษา 70 13 21.67% 21 35% 6 10% 20 33.33% 60
29 โรงเรียนประชาวิทยา 47 13 29.55% 12 27.27% 9 20.45% 10 22.73% 44
30 โรงเรียนนาโยงวิทยาคม 55 13 29.55% 12 27.27% 6 13.64% 13 29.55% 44
31 โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง 53 12 29.27% 13 31.71% 7 17.07% 9 21.95% 41
32 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3 58 11 22.45% 20 40.82% 12 24.49% 6 12.24% 49
33 โรงเรียนคันธพิทยาคาร 38 11 35.48% 7 22.58% 10 32.26% 3 9.68% 31
34 โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม 60 10 20.41% 17 34.69% 13 26.53% 9 18.37% 49
35 โรงเรียนวิเชียรมาตุ 2 33 9 33.33% 11 40.74% 3 11.11% 4 14.81% 27
36 โรงเรียนลำภูราเรืองวิทย์ 51 6 15.79% 11 28.95% 10 26.32% 11 28.95% 38
37 โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ 54 6 18.75% 10 31.25% 8 25% 8 25% 32
38 โรงเรียนในเตาพิทยาคม 48 4 11.76% 5 14.71% 15 44.12% 10 29.41% 34
39 โรงเรียนบ้านบาตูปูเต๊ะ 43 3 14.29% 4 19.05% 4 19.05% 10 47.62% 21
40 โรงเรียนทิพยรัตน์วิทยา 7 1 14.29% 4 57.14% 0 0% 2 28.57% 7
41 โรงเรียนวัดนิกรรังสฤษฎ์ 7 0 0% 1 20% 4 80% 0 0% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้จัดการแข่งขัน นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ โทร 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]