หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนในจังหวัดตรัง.
ระหว่าง วันที่ 3-4 . เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 332 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 343 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 344 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 - 432 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 433 - 434 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ หอประชุม 4 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ หอประชุม 4 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
11 320 การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
12 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
13 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
14 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
15 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
16 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 - 225 4 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
17 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 - 225 4 พ.ย. 2557 13.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้จัดการแข่งขัน นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ โทร 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]