หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ .โรงเรียนในจังหวัดตรัง.
ระหว่าง วันที่ 3-4 . เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 235 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง 212, 213, 214 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 242, 243, 244 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 241 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 234 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 225 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 246 3 พ.ย. 2557 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้จัดการแข่งขัน นางสาวจริยา เนียมสวัสดิ์ โทร 08-6278-0707
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]