เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
1 พ.ย. 2557
3 พ.ย. 2557
4 พ.ย. 2557
5 พ.ย. 2557
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
ติดตามข่าว/ความเคลื่อนไหวงานศิลปฯ ภาคใต้

ขอให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้   ติดตามข่าวสาร  ความเคลื่อนไหวของแต่ละกิจกรรม และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง  จากเว็บไซต์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ทั้งนี้ เพื่อสิทธิและประโยชน์ของนักเรียนที่เข้าแข่งขัน

วันอังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:17 น.
การแก้ไข/เปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาคใต้

ให้สถานศึกษาที่เป็นตัวแทน สพม.13 เข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 จังหวัดกระบี่  ตรวจสอบรายการแข่งขัน รายชือ-สกุลนักเรียน ครูผู้ควบคุม  โดยระบบจะเปิดให้แก้ไข/เปลี่ยนตัวได้ ระหว่างวันที่ 15 -20 พฤศจิกายน 2557  โดยใช้ USER และ PASSWORD ตัวเดิม ทั้งนี้  ให้เข้าไปแก้ไขในเว็บ  งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้

วันอังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:11 น.
สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันฯ

http://182.93.220.205/myoffice/2557/data/tkk3/25571029_201829_6422.pdf

วันพุธ ที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 20:10 น.
ข่าวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 • ขอเชิญคณะกรรมการตามรายละเอียดดังนี้ ประชุมพร้อมกันในวันที่  30 ตุลาคม 2557
 1. คณะกรรมการ การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง ระดับ ม. 1-3 และ ม. 4-6

ประชุมพร้อมกัน เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 121

 1. คณะกรรมการ การแข่งขัน ท่องอาขยายทำนองเสนาะ ระดับ ม. 1-3 และ ม. 4-6

ประชุมพร้อมกัน เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 121

 1. คณะกรรมการ แต่งบทร้อยกรองสุภาพ ระดับ ม. 1-3 และ ม. 4-6

ประชุมพร้อมกัน ในวันแข่งขัน ก่อนเวลาแข่งขัน 30 นาที ณ ห้องแข่งขัน

 • รายละเอียดหัวข้อที่ใช้ในการแข่งขัน
 1. เรียงความและคัดลายมือ ระดับ ระดับ ม. 1-3 และ ม. 4-6

หัวข้อ “คุณธรรม 12 ประการกับการดำเนินชีวิตด้านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

 1. พาทีสร้างสรรค์ ระดับ ม. 1-3

หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมไทย……….ในเวทีโลก”

 1. พาทีสร้างสรรค์ ระดับ ม. 4-6

รอบแรก “สังคมไทย : สังคมเอื้ออาทร สังคมแห่งความร่วมมือ”

          รอบ 2, 3, และ 4 ใช้หัวข้อต่อไปนี้โดยการจับฉลากในวันที่แข่งขัน

 1. ศิลปวัฒนธรรมไทยในเวทีโลก
 2. มรดกไทย : มรดกทางธรรมชาติ มรดกโลก
 3. วัฒนธรรมไทยก้าวไกลสู่สากล

ส่วนหัวข้อรอบชิงชนะเลิศ กรรมการจะแจ้งให้ผู้แข่งขันทราบก่อนการแข่งขัน 15 นาที

*****************************************

วันพุธ ที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 16:35 น.
ขอเชิญผู้แทนโรงเรียนเอกชน

ขอเชิญผู้แทนโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมประชุมในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

-โรงเรียนบูรณะรำลึก

-โรงเรียนปัญญาวิทย์

-โรงเรียนประชาวิทยา

-โรงเรียนจุ๋งฮัวโซะเซียว

-โรงเรียนพรศิริกุล

-โรงเรียนดรุโณทัย

วันพุธ ที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 08:15 น.
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด

ขอเเชิญทุกท่าน  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  กิจกรรมการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดตรัง เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

วันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 10:20 น.
ขอเชิญประชุม

ขอเชิญ ประธานศูนย์การแข่งขันและเลขานุการ 4  ศูนย์ และประธานกรรมการตัดสินการแข่งขันและเลขานุการทุกรายการแข่งขัน ร่วมประชุมในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

วันอังคาร ที่ 28 ตุลาคม 2557 เวลา 10:14 น.
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการแข่งขันและคัดเลือกตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดตรัง เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 64

สามารถคลิกได้ที่ http://182.93.220.205/myoffice/2557/data/tkk3/25571027_164211_4755.pdf

http://182.93.220.205/myoffice/2557/data/tkk3/25571027_164211_7156.pdf

วันจันทร์ ที่ 27 ตุลาคม 2557 เวลา 16:44 น.
กิจกรรมการแข่งขันให้ยึดตามโปรแกรมการแข่งขันเป็นหลัก
กิจกรรมการแข่งขันให้ยึดตามโปรแกรมการแข่งขันเป็นหลัก เนื่องจากประกาศที่แจ้งไปมีข้อผิดพลาด
วันศุกร์ ที่ 12 กันยายน 2557 เวลา 14:07 น.
ทำความเข้าใจ การแข่งขัน Cross word A Math คำคม ซูโดกุ
การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ดำเนินการดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบผ
โปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับพื้นที่ผ
 เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่

2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในผ
วันที่ 4  มกราคม 2558 เป็นต้นไป ในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ

4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนดผ
  ณ เมืองทองธานี (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)
วันอังคาร ที่ 09 กันยายน 2557 เวลา 14:30 น.
ปฎิทินการดำเนินงาน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 

 
Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 10: parser error : Opening and ending tag mismatch: link line 7 and head in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </head> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 14: parser error : Opening and ending tag mismatch: img line 13 and div in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </div> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 70: parser error : Opening and ending tag mismatch: div line 12 and body in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </body> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Opening and ending tag mismatch: body line 11 and html in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag link line 6 in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag meta line 4 in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag head line 3 in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: Entity: line 71: parser error : Premature end of data in tag html line 2 in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: </html> in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

Warning: simplexml_load_string() [function.simplexml-load-string]: ^ in /home/south64/domains/south64.sillapa.net/public_html/includes/function.powerpc.php on line 73

ข่าวจากส่วนกลาง

 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 46
จำนวนทีม 2,752
จำนวนนักเรียน 6,281
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 3,785
จำนวนกรรมการ 1,397
ครู+นักเรียน 10,066
ครู+นักเรียน+กรรมการ 11,463
ประกาศผลแล้ว 183/213 (85.92%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 75
เมื่อวาน 65
สัปดาห์นี้ 564
สัปดาห์ที่แล้ว 1,224
เดือนนี้ 1,785
เดือนที่แล้ว 2,687
ปีนี้ 1,785
ทั้งหมด 248,137