หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนทุ่งสง 6 7 6
2 004 โรงเรียนปากพนัง 4 7 6
3 003 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 4 8 4
4 002 โรงเรียนสตรีทุ่งสง 3 3 3
5 008 โรงเรียนสตรีปากพนัง 1 1 1
6 007 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 2 3 1
7 006 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 4 3 3
8 005 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 6 10 7
รวม 30 42 31
73

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]