หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ, กัลยาณีศรีธรรมราช, เมืองนครศรีธรรมราช, จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ระหว่าง วันที่ 14 - 16 สิงหาคม 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 312 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 14 ส.ค. 2557
-
2 313 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.4-ม.6
-
-
3 314 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3
-
-
4 315 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.4-ม.6
-
-
5 316 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
-
-
6 317 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
-
-
7 318 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
-
-
8 319 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
-
-
9 321 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
-
-
10 322 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
-
-
11 320 การแข่งขันการพูดสนทนาภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 14 ส.ค. 2557 09.00 - 10.00
-
12 658 การเขียนตามคำบอกเป็นประโยค ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 14 ส.ค. 2557 10.00 - 11.00
-
13 663 การอ่านจับใจความและตอบคำถามเป็นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 14 ส.ค. 2557 11.00 - 12.00
-
14 668 วาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดให้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 14 ส.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
15 669 วาดภาพตามหัวข้อที่กำหนดให้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 623 14 ส.ค. 2557 09.00 - 12.00
-
16 670 การพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 14 ส.ค. 2557 13.00 - 14.00
-
17 671 การขับร้องเพลงเดี่ยวภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 14 ส.ค. 2557 14.00 - 15.00
-
18 672 การขับร้องเพลงหมู่ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 6 ชั้น 4 ห้อง 641 14 ส.ค. 2557 15.00 - 16.00
-
19 323 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3
-
-
20 324 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.4-ม.6
-
-
21 652 Quiz time ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 334 14 ส.ค. 2557 9.00-10.00
-
22 653 Quiz time ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 432 14 ส.ค. 2557 9.00-10.00
-
23 654 อ่านเรื่องและตอบคำถามภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 14 ส.ค. 2557 10.00-10.50
-
24 655 อ่านเรื่องและตอบคำถามภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
-
10.00-10.50
-
25 656 คัดลายมือภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
-
-
26 657 คัดลายมือภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
-
-
27 659 พู่กันจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 14 ส.ค. 2557 14.00-14.15
-
28 660 พู่กันจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 14 ส.ค. 2557 14.00-14.15
-
29 661 ร้องเพลงจีน (เดี่ยว) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
-
-
30 662 ร้องเพลงจีน (เดี่ยว) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
-
-
31 664 ร้องเพลงจีน (ทีม) ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
-
-
32 665 ร้องเพลงจีน (ทีม) ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
-
-
33 666 เล่านิทานภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
-
-
34 667 เล่านิทานภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
-
-
35 329 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
-
-
36 601 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
-
-
37 632 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.1-ม.3
-
-
38 633 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ASEAN QUIZ ม.4-ม.6
-
-
39 648 การแข่งขันการอ่านออกเสียงภาษาเกาหลี ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 14 ส.ค. 2557
-
40 649 การแข่งขันเขียนตามคำบอกภาษาเกาหลี ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 14 ส.ค. 2557
-
41 650 การแข่งขันการพูดแนะนำตัวภาษาเกาหลี ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 14 ส.ค. 2557
-
42 651 การแข่งขัน cover dance ภาษาเกาหลี ม.1-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 14 ส.ค. 2557
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]