หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายสุพจน์ อภิศักดิ์มนตรี  
2 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ถ.สุนทร์อนันต์ ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายไพรัช วงศ์นาถกุล  
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ถ.เอเชีย ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายภักดี เหมทานนท์  
4 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช ถ.เอเชีย ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช นายสุนทรัสส์ เพชรรักษ์คำด้วง  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]