หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 014 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 40 117 62
2 013 โรงเรียนบ้านเขานาใน 36 82 62
3 026 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 55 127 91
4 031 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 0 0 0
5 048 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 8 11 11
6 032 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 0 0 0
7 036 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 0 0 0
8 041 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 6 8 8
9 001 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 109 275 158
10 003 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 57 115 70
11 034 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 0 0 0
12 040 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 6 9 6
13 005 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 24 51 36
14 006 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 27 69 46
15 007 โรงเรียนท่าชนะ 94 200 140
16 038 โรงเรียนท่าชนะ 0 0 0
17 046 โรงเรียนท่าชนะ 6 8 7
18 008 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา 40 80 60
19 039 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา 0 0 0
20 043 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา 8 10 10
21 011 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 23 43 26
22 012 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 13 26 17
23 029 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 0 0 0
24 015 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 88 171 105
25 037 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 0 0 0
26 045 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 8 11 8
27 047 โรงเรียนบ้านบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 1 2 1
28 017 โรงเรียนพนมศึกษา 71 178 103
29 035 โรงเรียนพนมศึกษา 0 0 0
30 049 โรงเรียนพนมศึกษา 7 10 8
31 020 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 110 240 149
32 053 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 6 8 7
33 021 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 68 127 93
34 052 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 3 4 3
35 024 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 64 124 98
36 033 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 0 0 0
37 044 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 8 11 11
38 025 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 31 53 31
39 030 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 0 0 0
40 051 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 5 6 5
41 002 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 16 23 16
42 055 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 0 0 0
43 057 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 1 1 1
44 027 โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 38 60 49
45 054 โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 4 5 5
46 004 โรงเรียนไชยาวิทยา 91 232 126
47 050 โรงเรียนไชยาวิทยา 6 8 6
48 010 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน 18 30 27
49 016 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 9 11 9
50 018 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 24 38 33
51 019 โรงเรียนพันธศึกษา 19 38 32
52 023 โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม 42 72 59
53 022 โรงเรียนมัธยมเปี่ยมรัก 0 0 0
54 028 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 47 144 83
55 042 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1 2 2
56 009 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1 0 0 0
รวม 1338 2840 1880
4720

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]