หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี 109 68 65.38% 23 22.12% 6 5.77% 7 6.73% 104
2 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 110 68 64.76% 22 20.95% 6 5.71% 9 8.57% 105
3 โรงเรียนท่าชนะ 94 49 53.85% 26 28.57% 6 6.59% 10 10.99% 91
4 โรงเรียนไชยาวิทยา 91 31 37.8% 25 30.49% 11 13.41% 15 18.29% 82
5 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 88 30 36.59% 26 31.71% 11 13.41% 15 18.29% 82
6 โรงเรียนพนมศึกษา 71 29 46.03% 7 11.11% 16 25.4% 11 17.46% 63
7 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 64 17 27.87% 16 26.23% 10 16.39% 18 29.51% 61
8 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 47 17 39.53% 12 27.91% 6 13.95% 8 18.6% 43
9 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 57 14 26.92% 20 38.46% 2 3.85% 16 30.77% 52
10 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 68 11 18.97% 19 32.76% 14 24.14% 14 24.14% 58
11 โรงเรียนบ้านคลองสงค์ 40 11 32.35% 9 26.47% 6 17.65% 8 23.53% 34
12 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 55 9 21.95% 9 21.95% 14 34.15% 9 21.95% 41
13 โรงเรียนตะกุกใต้ศึกษา 24 7 31.82% 6 27.27% 2 9.09% 7 31.82% 22
14 โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 38 6 19.35% 10 32.26% 7 22.58% 8 25.81% 31
15 โรงเรียนพันธศึกษา 19 6 31.58% 6 31.58% 1 5.26% 6 31.58% 19
16 โรงเรียนบ้านเขานาใน 36 5 14.71% 10 29.41% 6 17.65% 13 38.24% 34
17 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 31 5 22.73% 6 27.27% 3 13.64% 8 36.36% 22
18 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
19 โรงเรียนมัธยมพุทธนิคม 42 4 10.81% 13 35.14% 8 21.62% 12 32.43% 37
20 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา 40 4 13.33% 13 43.33% 5 16.67% 8 26.67% 30
21 โรงเรียนธีราศรมพุนพิน 18 4 25% 4 25% 7 43.75% 1 6.25% 16
22 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
23 โรงเรียนไชยาวิทยา 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
24 โรงเรียนบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 13 4 36.36% 1 9.09% 2 18.18% 4 36.36% 11
25 โรงเรียนท่าฉางวิทยาคาร 27 3 11.54% 11 42.31% 8 30.77% 4 15.38% 26
26 โรงเรียนน้ำรอบวิทยา 23 3 15.79% 8 42.11% 3 15.79% 5 26.32% 19
27 โรงเรียนท่าชนะ 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
28 โรงเรียนพนมศึกษา 7 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
29 โรงเรียนบ้านตาขุนวิทยา 8 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
30 โรงเรียนท่าสะท้อนวิทยา 8 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
31 โรงเรียนประสงค์วิทยานุสรณ์(กลางนุรักษ์อุปถัมภ์) 9 2 25% 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 8
32 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 16 2 13.33% 2 13.33% 3 20% 8 53.33% 15
33 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย 8 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
34 โรงเรียนมัธยมวิภาวดี 8 1 12.5% 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
35 โรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคม 6 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
36 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 24 1 5.26% 3 15.79% 3 15.79% 12 63.16% 19
37 โรงเรียนมัธยมบ้านทำเนียบ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
38 โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
39 โรงเรียนเสวียดวิทยารัชมังคลาภิเษก 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
40 โรงเรียนรัชชประภาวิทยาคม 5 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
41 โรงเรียนเขาพนมแบกศึกษา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
42 โรงเรียนบ้านบางเดือนสถิตย์พิทยาคม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]