หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 16 - 17 เดือน กันยายน. พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6305 16 ก.ย. 2557 09.00
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6305 17 ก.ย. 2557 09.00
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6303 16 ก.ย. 2557 09.00
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6303 17 ก.ย. 2557 09.00
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 16 ก.ย. 2557 09.00
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ 17 ก.ย. 2557 09.00
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6302 16 ก.ย. 2557 09.00
-
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6302 17 ก.ย. 2557 09.00
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6304 16 ก.ย. 2557 09.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อาคาร 6 ห้อง 6304 17 ก.ย. 2557 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]