หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 0 0 0
2 003 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 46 95 71
3 004 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์วิทยาคม 0 0 0
4 018 โรงเรียนทีปราฎร์พิทยา 0 0 0
5 019 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 114 316 187
6 016 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 0 0 0
7 017 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 37 85 58
8 014 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 0 0 0
9 015 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 28 58 32
10 029 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 0 0 0
11 030 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 37 55 45
12 031 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 0 0 0
13 032 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 70 156 101
14 043 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 99 236 140
15 041 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 0 0 0
16 042 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 95 254 133
17 046 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 0 0 0
18 047 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 131 338 197
19 044 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 0 0 0
20 045 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 84 201 136
21 048 โรงเรียนสุาษฎร์ธานี 0 0 0
22 007 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 0 0 0
23 008 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 41 85 62
24 009 โรงเรียนเกาะสมุย 0 0 0
25 010 โรงเรียนเกาะสมุย 87 208 129
26 005 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 48 77 60
27 033 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 0 0 0
28 034 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 110 302 167
29 001 โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ 47 103 71
30 013 โรงเรียนดารุสลาม 31 48 32
31 025 โรงเรียนธิดาแม่พระ 46 95 73
32 026 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 19 32 25
33 027 โรงเรียนนวมินทร์วิทยา 17 40 20
34 028 โรงเรียนปัญญาดี 6 11 8
35 035 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 0 0 0
36 036 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 21 35 30
37 037 โรงเรียนศรีมิลินทร์อนุสรณ์ 0 0 0
38 039 โรงเรียนสิริสาธิต 31 52 34
39 040 โรงเรียนสุราษฎร์เทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรม 0 0 0
40 011 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 35 71 55
41 020 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 97 288 127
42 022 โรงเรียนเทศบาล 3 0 0 0
43 012 โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 45 83 55
44 038 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 48 74 59
45 006 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 15 29 22
46 021 โรงเรียนเทศบาล 1 2 2 2
47 023 โรงเรียนเทศบาล 4 10 16 15
48 024 โรงเรียนเทศบาล 5 0 0 0
รวม 1497 3445 2146
5591

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]