หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.สุราษฎร์ธานี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 131 96 76.19% 19 15.08% 6 4.76% 5 3.97% 126
2 โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา 114 58 53.7% 27 25% 12 11.11% 11 10.19% 108
3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 99 49 58.33% 21 25% 8 9.52% 6 7.14% 84
4 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี 110 39 41.94% 28 30.11% 13 13.98% 13 13.98% 93
5 โรงเรียนเกาะสมุย 87 32 42.11% 20 26.32% 11 14.47% 13 17.11% 76
6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 95 30 41.1% 14 19.18% 13 17.81% 16 21.92% 73
7 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา 97 27 31.4% 19 22.09% 21 24.42% 19 22.09% 86
8 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 84 24 34.78% 15 21.74% 14 20.29% 16 23.19% 69
9 โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี 70 17 26.98% 20 31.75% 13 20.63% 13 20.63% 63
10 โรงเรียนกาญจนดิษฐ์ 46 16 35.56% 14 31.11% 7 15.56% 8 17.78% 45
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี 48 13 28.89% 10 22.22% 7 15.56% 15 33.33% 45
12 โรงเรียน ม.อ.วิทยานุสรณ์ 47 12 30% 16 40% 6 15% 6 15% 40
13 โรงเรียนธิดาแม่พระ 46 11 33.33% 6 18.18% 6 18.18% 10 30.3% 33
14 โรงเรียนดอนสักผดุงวิทย์ 45 10 26.32% 11 28.95% 4 10.53% 13 34.21% 38
15 โรงเรียนท่าอุแทพิทยา 37 9 25% 14 38.89% 9 25% 4 11.11% 36
16 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 48 8 22.22% 11 30.56% 5 13.89% 12 33.33% 36
17 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา 41 8 27.59% 10 34.48% 4 13.79% 7 24.14% 29
18 โรงเรียนเซนต์โยเซฟเกาะสมุย 35 4 14.29% 7 25% 10 35.71% 7 25% 28
19 โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม 37 3 11.11% 6 22.22% 8 29.63% 10 37.04% 27
20 โรงเรียนท่าเฟืองวิทยา 28 2 8% 6 24% 8 32% 9 36% 25
21 โรงเรียนสิริสาธิต 31 2 8.33% 5 20.83% 5 20.83% 12 50% 24
22 โรงเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี 21 2 11.76% 2 11.76% 7 41.18% 6 35.29% 17
23 โรงเรียนนวมินทร์วิทยา 17 2 18.18% 1 9.09% 5 45.45% 3 27.27% 11
24 โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี 15 1 7.69% 1 7.69% 5 38.46% 6 46.15% 13
25 โรงเรียนเทศบาล 1 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
26 โรงเรียนธีราศรมสุราษฎร์ 19 0 0% 3 17.65% 2 11.76% 12 70.59% 17
27 โรงเรียนดารุสลาม 31 0 0% 2 10% 7 35% 11 55% 20
28 โรงเรียนเทศบาล 4 10 0 0% 2 40% 2 40% 1 20% 5
29 โรงเรียนปัญญาดี 6 0 0% 0 0% 0 0% 5 100% 5
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]