หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี , โรงเรียนสุราษฎร์ธานี , โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2, โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา , โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี , โรงเร

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 8 ก.ย. 2557 09.00-15.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 นำแผ่น CD ติดตั้งโปรแกรมในห้องแข่งขัน เวลา 09.00-10.00 น.
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 8 ก.ย. 2557 09.00-14.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 นำแผ่น CD ติดตั้งโปรแกรมในห้องแข่งขัน เวลา 09.00-11.00 น.
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี) อาคาร 2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 8 ก.ย. 2557 09.00-14.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 นำแผ่น CD ติดตั้งโปรแกรมในห้องแข่งขัน เวลา 09.00-11.00 น.
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 10 ก.ย. 2557 09.00-15.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 นำแผ่น CD ติดตั้งโปรแกรมในห้องแข่งขัน เวลา 09.00-10.00 น.
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 10 ก.ย. 2557 09.00-15.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 นำแผ่น CD ติดตั้งโปรแกรมในห้องแข่งขัน เวลา 09.00-10.00 น.
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 9 ก.ย. 2557 09.00-13.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 นำแผ่น CD ติดตั้งโปรแกรมในห้องแข่งขัน เวลา 09.00-10.00 น.
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง คอมพิวเตอร์ 1 8 ก.ย. 2557 09.00-13.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 นำแผ่น CD ติดตั้งโปรแกรมในห้องแข่งขัน เวลา 09.00-10.00 น.
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 9 ก.ย. 2557 09.00-13.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 นำแผ่น CD ติดตั้งโปรแกรม,กรรมการชี้แจงรายละเอียดและทดสอบการ FTP ในห้องแข่งขัน เวลา 09.00-10.00 น.
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 9 ก.ย. 2557 09.00-13.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 นำแผ่น CD ติดตั้งโปรแกรม,กรรมการชี้แจงรายละเอียดและทดสอบการ FTP ในห้องแข่งขัน เวลา 09.00-10.00 น.
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 9 ก.ย. 2557 09.00-13.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 กรรมการชี้แจงรายละเอียดและทดสอบการ FTP ในห้องแข่งขัน เวลา 09.00-10.00 น.
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 8 ก.ย. 2557 09.00-13.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 นำแผ่น CD ติดตั้งโปรแกรมในห้องแข่งขัน เวลา 09.00-10.00 น.
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตฯ 8 ก.ย. 2557 09.00-13.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30 ติดตั้งบอร์ดนำเสนอและอุปกรณ์ที่โต๊ะที่จัดเตรียมไว้ให้ในห้องแข่งขัน เวลา 09.00-10.00 น.นำเสนอที่บอร์ดตนเอง
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี) อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องโสตฯ 8 ก.ย. 2557 09.00-13.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 ติดตั้งบอร์ดนำเสนอและอุปกรณ์ที่โต๊ะที่จัดเตรียมไว้ให้ในห้องแข่งขัน เวลา 09.00-10.00 น.นำเสนอที่บอร์ดตนเอง
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 8 ก.ย. 2557 09.00-15.00 รายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.00 นำแผ่น CD ติดตั้งโปรแกรมในห้องแข่งขัน เวลา 09.00-10.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]