หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี , โรงเรียนสุราษฎร์ธานี , โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2, โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา , โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานี , โรงเร

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิต-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) สนามฟุตบอล 9 ก.ย. 2557 09.00 - 15.00 นักเรียนแต่งชุดลูกเสือทุกคน เวลาแข่งขัน 3 ชั่วโมง
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
-
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3
-
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิต-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) อาคาร 8 ห้อง ห้องโสตทัศนศึกษา 9 ก.ย. 2557 09.00 - 15.00 เวลาทีมละ 15 นาที
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิต-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) อาคารพระเทพพิพัฒนภรณ์ 9 ก.ย. 2557 09.00 - 15.00 เวลาทีมละ 15 นาที
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิต-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) อาคารพระเทพพิพัฒนภรณ์ 9 ก.ย. 2557 09.00 - 15.00 เวลาทีมละ 15 นาที
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิต-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) หอประชุมสมเด็จฯ91 9 ก.ย. 2557 09.00 - 15.00 เวลาแข่งขัน 6 ชั่วโมง
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิต-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) หอประชุมสมเด็จฯ91 9 ก.ย. 2557 09.00 - 15.00 เวลาแข่งขัน 6 ชั่วโมง
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิต-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) อาคาร 8 ห้อง ห้องวิทย์ 1 9 ก.ย. 2557 09.00 - 15.00 เวลาทีมละ 15 นาที
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 (ศูนย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิต-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) อาคาร 8 ห้อง ห้องวิทย์ 2 9 ก.ย. 2557 09.00 - 15.00 เวลาทีมละ 15 นาที
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 27 เม.ย. 2558
-
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 27 เม.ย. 2558
-
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 27 เม.ย. 2558
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 27 เม.ย. 2558
-
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 27 เม.ย. 2558
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 27 เม.ย. 2558
-
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 27 เม.ย. 2558
-
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 27 เม.ย. 2558
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]