หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 23 58 39
2 002 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 10 37 22
3 005 โรงเรียนปทุมคงคาอนุสรณ์ 0 0 0
4 006 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 8 19 8
5 010 โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ 0 0 0
6 011 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี 6 19 12
7 012 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 6 8 6
8 013 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 12 22 19
9 014 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 2 6 4
10 015 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 9 21 15
11 016 โรงเรียนสะนอพิทยาคม 8 14 8
12 017 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 36 69 50
13 018 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 7 14 11
14 001 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 42 119 63
15 004 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 63 137 83
16 008 โรงเรียนแม่ลานวิทยา 10 24 14
17 007 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 34 72 53
18 009 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 19 32 23
19 019 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 2 6 4
รวม 297 677 434
1111

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]