หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 63 63 100% 0 0% 0 0% 0 0% 63
2 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 42 42 100% 0 0% 0 0% 0 0% 42
3 โรงเรียนสายบุรี "แจ้งประชาคาร" 36 36 100% 0 0% 0 0% 0 0% 36
4 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 34 34 100% 0 0% 0 0% 0 0% 34
5 โรงเรียนทุ่งยางแดงพิทยาคม 23 22 100% 0 0% 0 0% 0 0% 22
6 โรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์ 19 18 100% 0 0% 0 0% 0 0% 18
7 โรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคม 12 12 100% 0 0% 0 0% 0 0% 12
8 โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคาร 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
9 โรงเรียนแม่ลานวิทยา 10 10 100% 0 0% 0 0% 0 0% 10
10 โรงเรียนศิริราษฏร์สามัคคี 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
11 โรงเรียนประตูโพธิ์วิทยา 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
12 โรงเรียนสะนอพิทยาคม 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
13 โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ 7 7 100% 0 0% 0 0% 0 0% 7
14 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๐ จังหวัดปัตตานี 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
15 โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์ 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
16 โรงเรียนวุฒิชัยวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนสายบุรีอิสลามวิทยา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]