หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง)

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีพัทลุง 115 86 81.13% 10 9.43% 6 5.66% 4 3.77% 106
2 โรงเรียนพัทลุง 110 75 76.53% 13 13.27% 5 5.1% 5 5.1% 98
3 โรงเรียนตะโหมด 104 57 59.38% 18 18.75% 12 12.5% 9 9.38% 96
4 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 98 57 61.96% 13 14.13% 11 11.96% 11 11.96% 92
5 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 90 40 50.63% 20 25.32% 11 13.92% 8 10.13% 79
6 โรงเรียนเขาชัยสน 82 36 50% 17 23.61% 5 6.94% 14 19.44% 72
7 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 73 36 53.73% 16 23.88% 7 10.45% 8 11.94% 67
8 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม 74 30 44.12% 21 30.88% 7 10.29% 10 14.71% 68
9 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 68 28 52.83% 9 16.98% 9 16.98% 7 13.21% 53
10 โรงเรียนควนขนุน 94 27 40.91% 16 24.24% 7 10.61% 16 24.24% 66
11 โรงเรียนประภัสสรรังสิต 73 24 41.38% 13 22.41% 4 6.9% 17 29.31% 58
12 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา 54 22 45.83% 7 14.58% 8 16.67% 11 22.92% 48
13 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม 47 15 39.47% 12 31.58% 5 13.16% 6 15.79% 38
14 โรงเรียนปัญญาวุธ 45 14 31.82% 10 22.73% 7 15.91% 13 29.55% 44
15 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ 41 12 30.77% 8 20.51% 6 15.38% 13 33.33% 39
16 โรงเรียนอุดมวิทยายน 51 10 27.03% 11 29.73% 5 13.51% 11 29.73% 37
17 โรงเรียนพนางตุง 29 10 45.45% 0 0% 4 18.18% 8 36.36% 22
18 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 24 9 42.86% 6 28.57% 0 0% 6 28.57% 21
19 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก 31 9 34.62% 5 19.23% 4 15.38% 8 30.77% 26
20 โรงเรียนอิสลามศาสตร์มูลนิธิ 44 8 21.05% 9 23.68% 13 34.21% 8 21.05% 38
21 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต 27 8 42.11% 6 31.58% 1 5.26% 4 21.05% 19
22 โรงเรียนกงหราพิชากร 52 7 17.95% 12 30.77% 7 17.95% 13 33.33% 39
23 โรงเรียนควนพระสาครินทร์ 36 7 24.14% 12 41.38% 5 17.24% 5 17.24% 29
24 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม 32 7 29.17% 7 29.17% 5 20.83% 5 20.83% 24
25 โรงเรียนวีรนาทศึกษามูลนิธิ 19 5 27.78% 4 22.22% 3 16.67% 6 33.33% 18
26 โรงเรียนบูรณะพัทศึกษามูลนิธิ 17 5 31.25% 3 18.75% 5 31.25% 3 18.75% 16
27 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม 15 5 41.67% 1 8.33% 1 8.33% 5 41.67% 12
28 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 26 4 19.05% 6 28.57% 4 19.05% 7 33.33% 21
29 โรงเรียนตะแพนพิทยา 25 4 19.05% 1 4.76% 5 23.81% 11 52.38% 21
30 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ 32 3 13.04% 5 21.74% 8 34.78% 7 30.43% 23
31 โรงเรียนสันติธรรมวิทยามูลนิธิ 26 2 8% 7 28% 7 28% 9 36% 25
32 โรงเรียนศึกษาธรรมิสลามมูลนิธิ 30 2 8% 6 24% 7 28% 10 40% 25
33 โรงเรียนชะรัดชนูปถัมภ์ 23 2 9.09% 6 27.27% 3 13.64% 11 50% 22
34 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร 12 2 20% 3 30% 2 20% 3 30% 10
35 โรงเรียนประชาบำรุง 37 1 3.7% 7 25.93% 10 37.04% 9 33.33% 27
36 โรงเรียนประทีปศาสน์วิทยามูลนิธิ 15 1 8.33% 3 25% 2 16.67% 6 50% 12
37 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี 9 1 12.5% 2 25% 0 0% 5 62.5% 8
38 โรงเรียนภักดีอนุสรณ์ 22 1 6.67% 1 6.67% 7 46.67% 6 40% 15
39 โรงเรียนพัฒนาวิทยามูลนิธิ 15 1 7.69% 1 7.69% 5 38.46% 6 46.15% 13
40 โรงเรียนอะมาดิยะห์มูลนิธิ 15 1 10% 1 10% 4 40% 4 40% 10
41 โรงเรียนบำรุงอิสลามมูลนิธิ 29 0 0% 7 25% 12 42.86% 9 32.14% 28
42 โรงเรียนดรุณศาสตร์สหวิทยามูลนิธิ 31 0 0% 6 33.33% 3 16.67% 9 50% 18
43 โรงเรียนมุสลิมวิทยามูลนิธิ 19 0 0% 2 13.33% 4 26.67% 9 60% 15
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
เกิดปัญหาการใช้โปรแกรมติดต่อ Email:poobasen@gmail.com Tel.081-0992433
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]