หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 11- 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 3 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 นุ่งผ้าแดง
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 3 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00 นุ่งผ้าแดง
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 3 12 ก.ย. 2557 09.00-10.30 นุ่งผ้าแดง
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 3 12 ก.ย. 2557 10.30-12.00 นุ่งผ้าแดง
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 3 13 ก.ย. 2557 09.00-10.30 นุ่งผ้าแดง
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 3 13 ก.ย. 2557 10.30-12.00 นุ่งผ้าแดง
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 3 12 ก.ย. 2557 13.00-14.30 แต่งชุดครบ
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 3 12 ก.ย. 2557 14.30-16.00 แต่งชุดครบ
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 3 13 ก.ย. 2557 13.00-14.30 แต่งชุดครบ
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เวทีใต้อาคารเรียน 3 13 ก.ย. 2557 14.30-16.00 แต่งชุดครบ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
เกิดปัญหาการใช้โปรแกรมติดต่อ Email:poobasen@gmail.com Tel.081-0992433
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]