หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 11- 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 131-132 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 แยกเขตตัดสินผล
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 133-134 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 แยกเขตตัดสินผล
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 133-134 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 แยกเขตตัดสินผล
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 135-136 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 แยกเขตตัดสินผล
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 132-134 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00 แยกเขตตัดสินผล
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 135-13ึ7 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00 แยกเขตตัดสินผล
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 135-136 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 แยกเขตตัดสินผล
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 121-122 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 แยกเขตตัดสินผล
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 2 ชั้น 2 ห้อง 224-225 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 แยกเขตตัดสินผล
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 133-134 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00 แยกเขตตัดสินผล
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต อาคารเรียน 1 ชั้น 3 ห้อง 135-136 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00 แยกเขตตัดสินผล
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต ใต้อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง 111-112 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 แยกเขตตัดสินผล
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนประภัสสรรังสิต ใต้อาคารเรียน 2 ชั้น 1 ห้อง 113-114 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 แยกเขตตัดสินผล


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
เกิดปัญหาการใช้โปรแกรมติดต่อ Email:poobasen@gmail.com Tel.081-0992433
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]