หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 11- 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 645 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 โรงเรียนตะโหมด หอประชุมโรงเรียนตะโหมด 11 ก.ย. 2557 09.00 เวลา 09.00 น. รับรายงานตัว และจับลำดับที่การแข่งขัน เวลา 09.30 น. เริ่มแข่งขันตามลำดับ
2 646 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนตะโหมด อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมลานขรี 11 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว เวลา 08.30
3 647 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 โรงเรียนตะโหมด อาคารเรียน 3 ชั้น 2 ห้อง ห้องประชุมลานขรี 11 ก.ย. 2557 13.30 รายงานตัว เวลา 13.00


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
เกิดปัญหาการใช้โปรแกรมติดต่อ Email:poobasen@gmail.com Tel.081-0992433
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]