หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 11- 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง ห้องสมุด 11 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น. เป็นต้นไป
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่อ 12 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น. เป็นต้นไป
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 323 324 11 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น. เป็นต้นไป
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ หอประชุุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุุม 12 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น. เป็นต้นไป
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่อ 11 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น. เป็นต้นไป
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้อง ห้องศูนย์สื่อ 11 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น. เป็นต้นไป
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ หอประชุุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุุม 11 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น. เป็นต้นไป
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ หอประชุุม ชั้น 1 ห้อง หอประชุุม 12 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น. เป็นต้นไป
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 11 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น. เป็นต้นไป
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 325 12 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น. เป็นต้นไป
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 328 11 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น. เป็นต้นไป
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 3 12 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น. เป็นต้นไป
13 311 การประกวดสวดมนต์แปล ม.1-ม.6 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ อาคาร3 ชั้น 2 ห้อง 326 12 ก.ย. 2557 09.00 รายงานตัว 08.00 น. เป็นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
เกิดปัญหาการใช้โปรแกรมติดต่อ Email:poobasen@gmail.com Tel.081-0992433
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]