หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 11- 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 432, 433 11 ก.ย. 2557 09.00-11.00 รายงานตัว 08.00น.
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ชั้น ชั้น 3 ห้อง 434, 435 11 ก.ย. 2557 09.00-11.00 รายงานตัว 08.00น.
3 284 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์หอประชุม ห้อง ศูนย์หอประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00น.
4 285 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 1) ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์หอประชุม ห้อง ศูนย์หอประชุม 11 ก.ย. 2557 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00น.
5 621 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์หอประชุม ห้อง ศูนย์หอประชุม 12 ก.ย. 2557 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00น.
6 622 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ (ประเภท 2) ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง ศูนย์หอประชุม ห้อง ศูนย์หอประชุม 11 ก.ย. 2557 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00น.
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 11 ก.ย. 2557 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 12 ก.ย. 2557 09.00-16.30 รายงานตัว 08.00น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ห้อง ห้องประชุมไพฑูรย์ 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00น.
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 4 ห้อง ห้องประชุมไพฑูรย์ 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
เกิดปัญหาการใช้โปรแกรมติดต่อ Email:poobasen@gmail.com Tel.081-0992433
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]