หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 11- 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เต็นท์ 1 11 ก.ย. 2557 09:00-12.00
-
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เต็นท์ 1 12 ก.ย. 2557 09:00-12.00
-
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใต้อาคารเรียนสีม่วง (ด้านตะวันตก) 11 ก.ย. 2557 09:00-12.00
-
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใต้อาคารเรียนสีม่วง (ด้านตะวันตก) 12 ก.ย. 2557 09:00-12.00
-
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใต้อาคารเรียนสีฟ้า (ด้านตะวันออก) 12 ก.ย. 2557 09:00-12.00
-
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เต็นท์ 2 12 ก.ย. 2557 09:00-12.00
-
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใต้อาคารเรียนสีม่วง (ด้านตะวันออก) 11 ก.ย. 2557 09:00-12.00
-
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใต้อาคารเรียนสีม่วง (ด้านตะวันออก) 12 ก.ย. 2557 09:00-12.00
-
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใต้อาคารเรียนสีฟ้า (ด้านตะวันออก) 11 ก.ย. 2557 09:00-11.00
-
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใต้อาคารเรียนสีฟ้า (ด้านตะวันตก) 11 ก.ย. 2557 09:00-11.00
-
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คหกรรม(ด้านตะวันออก) 11 ก.ย. 2557 09:00-12.00
-
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม คหกรรม(ด้านตะวันออก) 12 ก.ย. 2557 09:00-12.00
-
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม หอประชุม(ด้านตะวันออก) 11 ก.ย. 2557 09:00-12.00
-
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม หอประชุม(ด้านตะวันตก) 12 ก.ย. 2557 09:00-12.00
-
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม หอประชุม(ด้านตะวันตก) 11 ก.ย. 2557 09:00-12.00
-
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม หอประชุม(ด้านตะวันออก) 12 ก.ย. 2557 09:00-12.00
-
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม เต็นท์ 2 11 ก.ย. 2557 09:00-12.00
-
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม ใต้อาคารเรียนสีฟ้า (ด้านตะวันตก) 12 ก.ย. 2557 09:00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
เกิดปัญหาการใช้โปรแกรมติดต่อ Email:poobasen@gmail.com Tel.081-0992433
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]