หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 11- 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน สนามฟุตบอล 11 ก.ย. 2557 09.00 -12.00
-
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนควนขนุน สนามหน้าพระพุทธรูปและสวนสุขภาพ 11 ก.ย. 2557 13.00 -16.00
-
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง 127 11 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
4 642 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนควนขนุน ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง 127 11 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
5 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง 127 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนควนขนุน ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง 127 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00
-
7 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน หอประชุมโรงเรียนควนขนุน 11 ก.ย. 2557 09.00-15.00
-
8 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนควนขนุน หอประชุมโรงเรียนควนขนุน 11 ก.ย. 2557 09.00-15.00
-
9 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนควนขนุน ห้อง ICT ห้อง 414 12 ก.ย. 2557 09.00-12.00 แข่งขัน 15 ก.ย.57
10 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนควนขนุน ห้อง ICT ห้อง 414 12 ก.ย. 2557 13.00-16.00 แข่งในวันที่ 15 ก.ย.57
11 330 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขัน ให้สพท.จัดส่งโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมในระดับประเทศ
12 331 การแข่งขัน Cross word ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน ให้สพท.จัดส่งโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมในระดับประเทศ
13 332 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
-
-
14 333 การแข่งขัน A Math ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน ให้สพท.จัดส่งโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมในระดับประเทศ
15 334 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
-
-
16 335 การแข่งขันคำคม ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน ให้สพท.จัดส่งโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมในระดับประเทศ
17 336 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
-
ไม่มีการแข่งขัน ให้สพท.จัดส่งโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมในระดับประเทศ
18 337 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
-
ไม่มีการแข่งขัน ให้สพท.จัดส่งโรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมในระดับประเทศ


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
เกิดปัญหาการใช้โปรแกรมติดต่อ Email:poobasen@gmail.com Tel.081-0992433
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]