หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
จังหวัดพัทลุง
ระหว่าง วันที่ 11- 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342, 343 11 ก.ย. 2557 13.00-14.30
-
2 273 การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345, 346 11 ก.ย. 2557 13.00-14.30
-
3 274 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342, 343 11 ก.ย. 2557 09.00-10.30
-
4 275 การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 345, 346 11 ก.ย. 2557 09.00-10.30
-
5 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243, 244, 247 11 ก.ย. 2557 09.00-
-
6 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง 243, 244, 247 12 ก.ย. 2557 09.00-
-
7 278 พาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง โสต 1, 2, 3 11 ก.ย. 2557 09.00-
-
8 279 พาทีสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง โสต 1, 2, 3 12 ก.ย. 2557 09.00-
-
9 280 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342, 343, 344, 345 12 ก.ย. 2557 09.00-10.00
-
10 281 การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรองอินทรวิเชียรฉันท์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพัทลุง อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง 342, 343, 344, 345 13 ก.ย. 2557 09.00-10.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
เกิดปัญหาการใช้โปรแกรมติดต่อ Email:poobasen@gmail.com Tel.081-0992433
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]