หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนควนขนุน 145 หมู่ที่ 5 ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 นางมาลินี บุญหนูกลับ   0869557126
2 โรงเรียนตะโหมด 578 ม.1 ต.แม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง นายเสน่ห์ พรหมแก้ว   0858923994
3 โรงเรียนประภัสสรรังสิต 186 ม.3 ต.นาท่อม อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 นายวิจิตร ชูช่วย   0848431570
4 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 320 หมู่ 9 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง นางฉลอง ศรีกรด   0890354603
5 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม 320 หมู่ 9 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง นางสมจิตต์ ตีบกลาง   0891076110
6 โรงเรียนพัทลุง 270 ถนนราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 นางอารี โชติพืช   0846313613
7 โรงเรียนพัทลุง 270 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง นางชะอ้อน บุญยก   0862944314
8 โรงเรียนพัทลุงพิทยาคม 100 ต.ควนมะพร้าว อ.เมือง จ.พัทลุง อ.เชวง สุขเล็ก   081 7662422
9 โรงเรียนสตรีพัทลุง 250 ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง 93000 นางสาวนิรามัย สัจจะบุตร   0816518252
10 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ 468 ม.2 ต.หารเทา อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง นางสาวธัญกร สุมาธะโร   0862984750

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
เกิดปัญหาการใช้โปรแกรมติดต่อ Email:poobasen@gmail.com Tel.081-0992433
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]